Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností investora na stavbe
54/23/AZ
14 000,00 € Tomáš Petrík Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
52/23/AZ
Doplnená
0,00 € Anton Lichvár Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
51/23/AZ
Doplnená
0,00 € Mgr. Dominika Tonkovičová Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
50/23/AZ
0,00 € AF Development, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
8/22/AZ
616,24 € SR - Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Máj 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
49/23/AZ
500,00 € Tanečné centrum Fortuna Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Máj 2023
Zmluva o dielo
44/23/ZoD
10 992,02 € Ing. Miroslav Barč Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Máj 2023
Mandátna zmluva
48/23/AZ
5 200,00 € ABIZ s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Apríl 2023
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
46/23/AZ
178 589,32 € Obec Podhorany Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Apríl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
47/23/AZ
0,00 € JALYZ s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Apríl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
45/23/AZ
0,00 € Združenie IBV Na píle Spišská Belá Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
4/23/AZ
Doplnená
43 107,75 € CORA GEO, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Apríl 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
42/23/AZ
500,00 € Target academy, n.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Apríl 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
39/23/AZ
300,00 € Obec Spišský Hrušov Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Apríl 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
37/23/AZ
0,00 € Dovezma, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Apríl 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
38/23/AZ
0,00 € 4Partners Holding, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Apríl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
36/23/AZ
0,00 € Eureal s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Apríl 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností investora
32/23/AZ
0,00 € BZ, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
33/23/ZoD
110 262,28 € BEPAX, s.r.o Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Apríl 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
35/23/AZ
500,00 € Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.