Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2023
Zmluva o dielo
75/23/ZoD
Doplnená
37 985,97 € PALSTAV Slovakia, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Jún 2023
Zmluva o dielo
55/23/ZoD
35 955,10 € ZANDER, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
78/23/AZ
1 500,00 € LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Jún 2023
Zmluva o dielo
76/23/AZ
48 829,88 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Jún 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
74/23/AZ
500,00 € Tatranský veterán car club Poprad, o.z. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Jún 2023
Zmluva o dielo
70/23/ZoD
1 099 024,51 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Jún 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
71/23/AZ
1 000,00 € Obec Vyšné Repaše Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Jún 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
72/23/AZ
1 000,00 € Mestské kultúrne stredisko Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Jún 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
67/23/AZ
0,00 € Ján Uhľár, Martin Hvalčák Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Jún 2023
Zmluva o dielo
63/23/ZoD
265 622,48 € Merate, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
61/23/AZ
0,00 € Tatra Invest Group, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Jún 2023
Kúpna zmluva
64/23/KZ
2 890,00 € Mesto Spišské Podhradie Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
66/23/AZ
0,00 € Milan Garnek Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Jún 2023
Zmluva o dielo
40/23/ZoD
2 625,00 € A.S. Partner, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Jún 2023
Zmluva o dielo
59/23/ZoD
6 967,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností investora
58/23/AZ
0,00 € NOVÉ NÁBREŽIE s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
62/23/ZoD
251 984,21 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
57/23/AZ
300,00 € Šport team Nová Lesná Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
60/23/AZ
500,00 € Odborový zväz DREVO LESY VODA Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Dodatok č. 25 k Zmluve o nájme a prevádzkovaní vodovodov a kanalizácií
Dodatok č. 25
2 700 000,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.