Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2022
Zmluva o dielo
81/22/ZoD
43 031,43 € BEPAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. August 2022
Zmluva o dielo
77/22/ZoD
11 792,00 € Geo-logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. August 2022
Zmluva o dielo
84/22/ZoD
Doplnená
5 925,00 € Geo-logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. August 2022
Zmluva o dielo
80/22/ZoD
Doplnená
118 207,56 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
85/22/AZ
0,00 € MOPAX, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. August 2022
Zmluva o dielo
74/22/ZoD
Doplnená
63 023,21 € Pfeiffer SK s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
83/22/AZ
0,00 € MAJORIS Development s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. August 2022
Zmluva o prevode vlastníctva
78/22/AZ
0,00 € TECHREAL, s.r.o Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. August 2022
Zmluva o prevode vlastníctva
79/22/AZ
0,00 € TOGARENT, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
76/22/AZ
0,00 € Ján Uhľár, Martin Hvalčák Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. August 2022
Zmluva o dielo
72/22/ZoD
72 304,78 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. August 2022
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
73/22/ZoD
300,00 € obec Ľubotín Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
43/22/AZ
0,00 € ALTIS interier s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. August 2022
Zmluva o dielo
71/22/ZoD
41 715,99 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Júl 2022
Dodatok č. 8 k zmluve o kontokorentnom úvere
D914/143/14/AZ/8
1 000 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Júl 2022
Zmluva o dielo
55/22/ZoD
Doplnená
9 150,00 € URANPRES, spol. s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Júl 2022
Zmluva o dielo
57/22/ZoD
Doplnená
59 943,13 € ZANDER, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Júl 2022
Zmluva o dielo
56/22/ZoD
11 250,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Júl 2022
Zmluva o dielo
22/22/ZoD
2 410,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Júl 2022
Zmluva o dielo
67/22/ZoD
13 633,18 € ZANDER, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.