Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2022
Zmluva o dielo
67/22/ZoD
13 633,18 € ZANDER, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
68/22/AZ
1 000,00 € Tanečné centrum Fortuna Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Júl 2022
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
69/22/AZ
350,00 € Šport team Nová Lesná Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Júl 2022
Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy
70/22/AZ
700,00 € Obec Liptovská Teplička Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Júl 2022
Zmluva o dielo
66/22/ZoD
27 574,57 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Jún 2022
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
65/22/AZ
1 000,00 € Mestské kultúrne stredisko Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
61/22/AZ
Zrušená
30 000,00 € Survey plus, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Jún 2022
Kúpna zmluva
30/22/KZ
89 100,00 € POĽNO-SPIŠ, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Jún 2022
Kúpna zmluva
31/22/KZ
5 040,00 € POĽNO-SPIŠ, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Jún 2022
Zmluva o dielo
51/22/ZoD
2 765,00 € PROCONT, spol. s r.o. Prešov Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Jún 2022
Zmluva o dielo
52/22/ZoD
2 765,00 € PROCONT, spol. s r.o. Prešov Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Jún 2022
Zmluva o dielo
53/22/ZoD
2 765,00 € PROCONT, spol. s r.o. Prešov Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
64/22/AZ
2 000,00 € obec Liptovská Teplička Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Jún 2022
Zmluva o dielo
60/22/ZoD
181 574,92 € FERRMONT, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Jún 2022
Zmluva o dielo
63/22/ZoD
Doplnená
133 106,77 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Jún 2022
Zmluva o dielo
48/22/ZoD
49 650,56 € BEPAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Jún 2022
Zmluva o dielo
58/22/ZoD
Doplnená
101 008,92 € BEPAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
40/22/AZ
Zrušená
500,00 € AD Consult, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Jún 2022
Zmluva o dielo
32/22/ZoD
Doplnená
200 566,06 € Terratechnik, spol. s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Jún 2022
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
59/22/AZ
1 000,00 € Obec Vlková Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.