Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
36/23/AZ
0,00 € Eureal s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Apríl 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností investora
32/23/AZ
0,00 € BZ, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
33/23/ZoD
110 262,28 € BEPAX, s.r.o Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Apríl 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
35/23/AZ
500,00 € Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme technológií ČOV
D961/116/18/NZ/2
0,00 € Obec Podhorany Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
30/23/KZ
76 720,43 € Obec Podhorany Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
31/23/KZ
178 589,32 € Obec Podhorany Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
34/23/AZ
0,00 € PEPE, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Marec 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
28/23/AZ
0,00 € MOPAX, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Marec 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
27/23/AZ
0,00 € AUTOATAK Slovakia s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Marec 2023
Zmluva o dielo
24/23/ZoD
6 950,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania
10/23/AZ
Zrušená
9 500,00 € ABYS Slovakia, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Marec 2023
Kúpna zmluva
26/23/KZ
126 088,60 € Mesto Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Február 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
23/23/AZ
Doplnená
70,00 € CORA GEO, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Február 2023
Zmluva o update
7/2023/AZ
89 942,40 € CORA GEO, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Február 2023
Zmluva o nájme
25/23/NZ
525,00 € Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Dravce
16. Február 2023
Zmluva o dielo
12/23/ZoD
9 625,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Február 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
21/23/AZ
1 000,00 € Slovenská asociácia vodárenských expertov Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
22/23/AZ
0,00 € BDI, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
18/23/AZ
0,00 € LIMBA ŠK, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.