Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2023
Zmluva o úvere
104/23/AZ
1 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. August 2023
Rámcová zmluva treasury
105/23/AZ
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. August 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
102/23/AZ
300,00 € Športový klub Strongman Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. August 2023
Zmluva o propagácii a poskytnutí charitatívnej reklamy
103/23/AZ
1 000,00 € Priatelia folklóru Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. August 2023
Dohoda o užívaní pozemku
98/23/AZ
100,00 € Marek Petrík, Jana Lacková Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Júl 2023
Zmluva o nájme pozemku
97/23/NZ
603,00 € Ing. Július Ďurica Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
95/23/AZ
Doplnená
300,00 € REALIT s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Júl 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
96/23/AZ
300,00 € Mesto Spišská Belá Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Júl 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
86/23/AZ
500,00 € Obec Spišské Bystré Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Júl 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
87 23 AZ
300,00 € Obec Kluknava Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Júl 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
85/23/AZ
0,00 € DEVEX, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Júl 2023
Dohoda o užívaní pozemku
84/23/AZ
100,00 € Ing. Roman Klein Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Júl 2023
Nájomná zmluva
82/23/NZ
2 048,65 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Júl 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
83/23/AZ
1 000,00 € obec Vlková Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Júl 2023
Zmluva o dielo
73/23/ZoD
18 312,98 € PALSTAV Slovakia, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
80/23/AZ
200,00 € UMENIE AKO DAR, o.z. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Júl 2023
Zmluva o dielo
75/23/ZoD
Doplnená
37 985,97 € PALSTAV Slovakia, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Jún 2023
Zmluva o dielo
55/23/ZoD
35 955,10 € ZANDER, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
78/23/AZ
1 500,00 € LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Jún 2023
Zmluva o dielo
76/23/AZ
48 829,88 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.