Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
Nájomná zmluva
153/23/NZ
3 610,20 € Slovenský pozemkový fond Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
152/23/AZ
Doplnená
1 095,00 € Mesto Stará Ľubovňa Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Október 2023
Kúpna zmluva
143/23/KZ
13 775,00 € MäSO-TATRY, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
144/23/AZ
0,00 € Ing. Jozef Pojedinec, Ing. Zuzana Pojedincová Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Október 2023
Kúpna zmluva
139/23/KZ
10 434,58 € Obec Mlynica Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Október 2023
Zmluva o dielo
141/23/ZoD
11 000,00 € Archeológia Spiš s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
140/23/AZ
1 000,00 € Spišské divadlo Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Október 2023
Zmluva o dielo
128/23/ZoD
Doplnená
256 548,09 € FERRMONT, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
132/23/AZ
0,00 € Abrod, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Október 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
114/23/KZ
0,00 € Anton Lichvár Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania
124/23/AZ
15 000,00 € Euro Dotácie, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Zámenná zmluva
125/23/KZ
4 380,00 € Ing. Peter Klobušník Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Zámenná zmluva a zmluva o zriadení a zrušení vecných bremien
126/23/KZ
12 720,00 € FINCONSULT, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení a zrušení vecných bremien
123/23/AZ
0,00 € FINCONSULT, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. September 2023
Zmluva o dielo
117/23/ZoD
129 879,59 € PALSTAV Slovakia, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. September 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
122/23/AZ
300,00 € Obec Spišské Bystré Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
119/23/AZ
0,00 € IBV STRAZKY, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
120/23/AZ
0,00 € IBV STRAZKY, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
115/23/AZ
0,00 € Anton Lichvár Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. September 2023
Zmluva o dielo
110/23/ZoD
19 985,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.