Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2023
Zmluva o dielo
2/23/ZoD
2 625,00 € A.S.Partner, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Január 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
8/23/AZ
500,00 € Obec Spišské Bystré Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Január 2023
Kúpna zmluva
153/22/KZ
14 150,00 € Iglovia centrum s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode majetku
152/22/AZ
2 392,78 € Obec Veľký Lipník Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. December 2022
Kúpna zmluva
2/22/KZ
6 850,00 € Obec Batizovce Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. December 2022
Zmluva o dielo
133/22/ZoD
5 875,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. December 2022
Zmluva o dielo
135/22/ZoD
6 950,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
143/22/AZ
500,00 € Tanečné centrum FORTUNA Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2022
Kúpna zmluva
122/22/KZ
22 795,00 € KOMPAKT SERVIS s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. December 2022
Zmluva o dielo
142/22/AZ
38 958,53 € ZANDER, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode majetku
141/22/AZ
0,00 € Obec Arnutovce Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. December 2022
Zmluva o dielo
138/22/ZoD
69 920,62 € TERRATECHNIK spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. December 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)
140/22/AZ
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
137/22/AZ
0,00 € BDI, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. December 2022
Zmluva o dielo
134/22/ZoD
Doplnená
16 768,91 € TERRATECHNIK spol. s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. November 2022
Zmluva o vypracovaní projektovej dokumentácie
125/22/AZ
14 950,00 € AD Consult, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
9/22/AZ
431,30 € Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. November 2022
Dodatok k Zmluve o nájme a prevádzkovaní vodovodov a kanalizácií
Dodatok č. 24
2 746 000,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. November 2022
Zmluva o dielo
128/22/ZoD
Doplnená
67 508,53 € BEPAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. November 2022
Zmluva o prevode vlastníctva
126/22/AZ
0,00 € ZUDAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.