Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Júl 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 58/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
58/2023
0,00 € Jana Džačovská Krajské múzeum v Prešove
29. Jún 2023
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovnom informátore č. 123
57/2023
350,00 € Jozef Čurilla Krajské múzeum v Prešove
27. Jún 2023
Zmluva o výpožičke č. 56/2023 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
56/2023
0,00 € Generálny konzulát Maďarska v Košiciach Krajské múzeum v Prešove
15. Jún 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 51/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
51/2023
0,00 € PhDr. Gabriela Knutová Krajské múzeum v Prešove
15. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela č. 54/2023 uzatvorená podľa ustanovenia § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení
54/2023
30,00 € Mgr. Nikoleta Lattová, PhD. Krajské múzeum v Prešove
15. Jún 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 5/2023 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a príslušného výnosu MK SR
55/2023
0,00 € Ľubomír Višňovský Krajské múzeum v Prešove
15. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/37/054/1904 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Aktivácia e
23/37/054/1904
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Krajské múzeum v Prešove
13. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela č. 48/2023 uzatvorená podľa ustanovenia § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení
48/2023
30,00 € Mgr. Michaela Haviarová, PhD. Krajské múzeum v Prešove
13. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela č. 49/2023 uzatvorená podľa ustanovenia § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení
49/2023
30,00 € Mgr. Dominika Liptáková, PhD. Krajské múzeum v Prešove
13. Jún 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 47/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
47/2023
0,00 € PhDr. Ľuboš Olejník, PhD. Krajské múzeum v Prešove
11. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 146/2022 zo dňa 16.11.2022 uzatvorenej podľa § 631 a násl. zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
146/2022
0,00 € Eneco, s.r.o. Krajské múzeum v Prešove
7. Jún 2023
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela č. 50/2023 uzatvorená podľa ustanovenia § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení
50/2023
30,00 € PhDr. Daniela Pellová Krajské múzeum v Prešove
5. Jún 2023
Zmluva o prenájme pozemku č. 45/2023 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s úst. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení
45/2023
1 550,00 € TIMAR s.r.o. Krajské múzeum v Prešove
1. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 126/2022 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o vere
126/2022
821 965,16 € BETPRESS, s.r.o. Krajské múzeum v Prešove
25. Máj 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 44/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
44/2023
0,00 € Marcela Šimková Krajské múzeum v Prešove
24. Máj 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PREDMETOV KULTÚRNE.J HODNOTY č.29/2023
29/2023
0,00 € MUDr. Max Stošek Krajské múzeum v Prešove
22. Máj 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 43/2023 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
43/2023
0,00 € Obecný úrad, Obec Lúčka Krajské múzeum v Prešove
18. Máj 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 42/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
42/2023
0,00 € Ing. Mária Sabolová Krajské múzeum v Prešove
17. Máj 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 41/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
41/2023
0,00 € PhDr. Ľuboš Olejník, PhD. Krajské múzeum v Prešove
17. Máj 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 40/2023 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách
40/2023
0,00 € Obec Jaklovce, PhDr. Matúš Fedor Krajské múzeum v Prešove