Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2022
Zmluva o dielo č. 153/2022 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „zmluva“)
153/2022
30,00 € Mgr. Nikoleta Lattová, PhD. Krajské múzeum v Prešove
6. December 2022
Zmluva o dielo č. 152/2022 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „zmluva“)
152/2022
120,00 € Daniela Peleščáková Krajské múzeum v Prešove
5. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 117/2022 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o vere
117/2022
0,00 € Dušan Žipaj Krajské múzeum v Prešove
24. November 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 136/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
136/2022
0,00 € Alžbeta Czimová, Dis. Art. Krajské múzeum v Prešove
24. November 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PREDMETOV KULTÚRNE.J HODNOTY č.138/2022
138/2022
Doplnená
0,00 € Mgr. Martin Patúš, PhD. Krajské múzeum v Prešove
18. November 2022
Zmluva o dielo č. 143/2022 uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
143/2022
130,00 € Mária Frajtková Krajské múzeum v Prešove
18. November 2022
Zmluva o dielo č. 142/2022 uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
142/2022
130,00 € Jana Kentošová Krajské múzeum v Prešove
18. November 2022
Zmluva o dielo č. 139/2022 uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
139/2022
130,00 € Pavol Mikita Krajské múzeum v Prešove
18. November 2022
Zmluva o dielo č. 141/2022 uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
141/2022
130,00 € Anton Onofrej Krajské múzeum v Prešove
18. November 2022
Zmluva o dielo č. 144/2022 uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
144/2022
130,00 € RNDr. Peter Pjenčák Krajské múzeum v Prešove
18. November 2022
Zmluva o dielo č. 140/2022 uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
140/2022
130,00 € Peter Zribko Krajské múzeum v Prešove
16. November 2022
Zmluva o dielo č. 146/2022 uzatvorená podľa § 631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
146/2022
3 420,00 € Eneco, s.r.o. Krajské múzeum v Prešove
16. November 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 113/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
113/2022
0,00 € Obec Vyšný Žipov - Mgr. Miroslav Ondič Krajské múzeum v Prešove
16. November 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 115/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
115/2022
0,00 € Daniel Hric Krajské múzeum v Prešove
16. November 2022
Memorandum o spolupráci Medzi Krajským múzeom v Prešove a Centrum Kultúrno-umeleckých Iniciatív
151/2022
0,00 € Centrum Kultúrno-umeleckých Iniciatív Krajské múzeum v Prešove
9. November 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 127/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
127/2022
0,00 € Mgr. Agáta Krupová Krajské múzeum v Prešove
8. November 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 114/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
114/2022
0,00 € MVDr. Kvetoslava Súpuková Krajské múzeum v Prešove
7. November 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 129/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
129/2022
0,00 € Mgr. Lucia Polčová Krajské múzeum v Prešove
7. November 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 137/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
137/2022
0,00 € Zuzana Gerlašinská Krajské múzeum v Prešove
7. November 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE PREDMETOV KULTÚRNE.J HODNOTY č.124//2022
124/2022
0,00 € Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie, Vranov nad Topľou Krajské múzeum v Prešove