Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 2/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
2/2023
0,00 € Andrej Szeghy Krajské múzeum v Prešove
2. Február 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 001/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
001/2023
0,00 € PaedDr., Mgr.art. Marta Polohová, PhD. Krajské múzeum v Prešove
26. Január 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č.147 /2022 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
147/2022
0,00 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Krajské múzeum v Prešove
26. Január 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č.148 /2022 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
148/2022
0,00 € Vihorlatské múzeum v Humennom Krajské múzeum v Prešove
25. Január 2023
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku a úhrade prevádzkových nákladov uzatvorená v zmysle §659 a násl. Občianskeho zákonníka, podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov a s prihliadnutím na zásady hospodárenia a nakladania s majetk
162/2022
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Krajské múzeum v Prešove
23. Január 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 145/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
145/2022
0,00 € Ing. Milan Kovaľ Krajské múzeum v Prešove
17. Január 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 128/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
128/2022
0,00 € Mgr. Dáša Machalová Krajské múzeum v Prešove
13. Január 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 3/2022 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
164/2022
Doplnená
0,00 € Šarišské múzeum Bardejov Krajské múzeum v Prešove
13. Január 2023
Dohoda o spolupráci na spoločnom pracovisku uzavretá n a základe §18 zákona NR SR č.124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
165/2022
0,00 € BETPRESS, s.r.o. Krajské múzeum v Prešove
11. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 153/2021 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách
153/2021
0,00 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Krajské múzeum v Prešove
11. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2022 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách
4/2022
0,00 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Krajské múzeum v Prešove
11. Január 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 163/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
163/2022
0,00 € Mgr. Erik Ondria, PhD. Krajské múzeum v Prešove
10. Január 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 41/2018 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách
41/2018
0,00 € Mesto Prešov Krajské múzeum v Prešove
22. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100034095
162/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Krajské múzeum v Prešove
22. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
150/2022
207,55 € Mesto Hanušovce nad Topľou Krajské múzeum v Prešove
20. December 2022
Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu z Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky na rok 2022 MK-4054/2022-180
157/2022
2 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky Krajské múzeum v Prešove
20. December 2022
Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu z Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky na rok 2022 MK-3501/2022-180
158/2022
475 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky Krajské múzeum v Prešove
20. December 2022
Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu z Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky na rok 2022 MK-4163/2022-180
159/2022
1 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky Krajské múzeum v Prešove
19. December 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 72/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
72/2022
0,00 € Jozef Kuziak Krajské múzeum v Prešove
19. December 2022
DAROVACIA ZMLUVA č. 160/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
160/2022
0,00 € Marcela Šimková Krajské múzeum v Prešove