Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 04/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
4/2023
0,00 € Jozef Roško Krajské múzeum v Prešove
2. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe pre študentov
11/2023
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Krajské múzeum v Prešove
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.22-523-05604 uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 22 a § 27 ods. 6 zákona č. 284/2014 Z.z. o Fonde na podporu umenia
10/2023
18 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské múzeum v Prešove
27. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 146/2022 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o vere
146/2022
0,00 € Eneco, s.r.o. Krajské múzeum v Prešove
27. Február 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 19/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
19/2022
0,00 € JUDr. Valéria Krenická Krajské múzeum v Prešove
24. Február 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 44/2023 uzatvorená podľa ust. par 51 Občianskeho zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:
7/2023
0,00 € Hudobné centrum Krajské múzeum v Prešove
24. Február 2023
Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov č. 5/2023
5/2023
0,00 € Igor Uher Krajské múzeum v Prešove
24. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 19/2020
19/2020
0,00 € Mesto Hanušovce nad Topľou Krajské múzeum v Prešove
24. Február 2023
Zmluva o spolupráci č. SNM - BET - ZOS - 2023/210 vo vybraných odborných činnostiach, uzatvorená podľa zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 206/2009 Z.z.v znení neskorších predpisov
8/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum - Múzeum Betliar Krajské múzeum v Prešove
21. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
6/2023
180,00 € Slovak Telekom, a.s. Krajské múzeum v Prešove
16. Február 2023
Zmluva o reštaurovaní č. 86/2022
86/2022
7 050,00 € Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká Krajské múzeum v Prešove
16. Február 2023
Zmluva o reštaurovaní č. 87/2022
87/2022
5 200,00 € Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká Krajské múzeum v Prešove
16. Február 2023
Zmluva o reštaurovaní č. 88/2022
88/2022
1 850,00 € Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká Krajské múzeum v Prešove
16. Február 2023
Zmluva o reštaurovaní č. 89/2022
89/2022
1 900,00 € Mgr. art. Anna Nosáľová Zdravecká Krajské múzeum v Prešove
14. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107125562
165/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Krajské múzeum v Prešove
13. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2021
10/2021
0,00 € Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice Krajské múzeum v Prešove
9. Február 2023
Zmluva č. 14/2023 o platbe členského príspevku uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka na rok 2023
1/2023
300,00 € Zväz múzeí na Slovensku Krajské múzeum v Prešove
6. Február 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 2/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
2/2023
0,00 € Andrej Szeghy Krajské múzeum v Prešove
2. Február 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 001/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
001/2023
0,00 € PaedDr., Mgr.art. Marta Polohová, PhD. Krajské múzeum v Prešove
26. Január 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č.147 /2022 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
147/2022
0,00 € Zemplínske múzeum v Michalovciach Krajské múzeum v Prešove