Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 37/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
37/2023
0,00 € Ing. Samuel Bruss Krajské múzeum v Prešove
3. Máj 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 36/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
36/2023
0,00 € Mgr. Zuzana Andrejová, PhD. Krajské múzeum v Prešove
27. Apríl 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu, č. poistnej zmluvy 5190061767
34/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group Krajské múzeum v Prešove
25. Apríl 2023
Kolektívna zmluva č. 35/2023 v súlade s ustanovením §31 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme /ďalej len zákon o odmeňovaní/
35/2023
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry v Krajskom múzeu v Prešove Krajské múzeum v Prešove
24. Apríl 2023
Dohoda č. 23/37/054/1904 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku
32/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Krajské múzeum v Prešove
10. Apríl 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 27/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
27/2023
0,00 € Anna Lipkošová Krajské múzeum v Prešove
10. Apríl 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV č. 3/2023 uzatvorená podľa § 663 a násl. zákona č- 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov § 15 zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeáach a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmen
29/2023
0,00 € KRAJSKÁ GALÉRIA V PREŠOVE Krajské múzeum v Prešove
3. Apríl 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 21/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
21/2023
0,00 € Ondrej Peter Krajské múzeum v Prešove
3. Apríl 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 25/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
25/2023
0,00 € Anna Lipkošová Krajské múzeum v Prešove
3. Apríl 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 27/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
27/2023
0,00 € Anna Lipkošová Krajské múzeum v Prešove
31. Marec 2023
DOHODA č. 23/40/060/91 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60, ods.2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých pr
28/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou Krajské múzeum v Prešove
24. Marec 2023
Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov č. 26/2023 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
26/2023
0,00 € Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska a Severnej Ameriky Krajské múzeum v Prešove
23. Marec 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 19/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
19/2023
0,00 € Folklórny súbor Oblík - vedúci súboru Jaroslav Mucha Krajské múzeum v Prešove
22. Marec 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 23/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
23/2023
0,00 € Magdaléna Nižníková Krajské múzeum v Prešove
16. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.23-521-01423 uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 22 a § 27 ods. 6 zákona č. 284/2014 Z.z. o Fonde na podporu umenia
20/2023
2 000,00 € Fond na podporu umenia Krajské múzeum v Prešove
15. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 13/2023 uzatvorená podľa § 631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
13/2023
350,00 € Jozef Valík Krajské múzeum v Prešove
14. Marec 2023
Dohoda č. 23/40/060/26 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých predpisov
17/2023
362,07 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou Krajské múzeum v Prešove
14. Marec 2023
Dohoda č. 23/40/060/27 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
18/2023
724,14 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou Krajské múzeum v Prešove
14. Marec 2023
DOHODA č. 23/40/060/25 uzatvorená podľa§ 12 ods. 3 písm. b) bod 5. resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.'
16/2023
362,07 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou Krajské múzeum v Prešove
13. Marec 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 15/2023 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
15/2023
0,00 € Marcela Vargová Krajské múzeum v Prešove