Centrálny register zmlúv

Krajské múzeum v Prešove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2024
Darovacia zmluva č. 38/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
38/2024
0,00 € Mária Velebírová Krajské múzeum v Prešove
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke nezbierkových predmetov č. 30/2024
30/2024
0,00 € Dávid Chovanec Krajské múzeum v Prešove
11. Marec 2024
Zmluva č.14/2024 o platbe členského príspevku uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníka
32/2024
310,00 € Zväz múzeí na Slovensku Krajské múzeum v Prešove
6. Marec 2024
Zmluva o odbornej praxi ZOP 2023-2024 uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nádväznosti na ustanovenia zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
31/2024
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Krajské múzeum v Prešove
5. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa zákona č. 452/2001 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
28/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Krajské múzeum v Prešove
4. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa zákona č. 452/2001 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
27/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Krajské múzeum v Prešove
26. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2024 uzatvorená podľa ust. § 659 Občianského zákonníka a násl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v súlade s ust. § 12 odst. 3 zákona č. 206/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a ust. § 15 o
26/2024
0,00 € Šarišské múzeum Bardejov Krajské múzeum v Prešove
23. Február 2024
Zmluva o výpožičke č.2024/01 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
25/2024
0,00 € Vihorlatské múzeum v Humennom Krajské múzeum v Prešove
22. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.24/2024 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občiankeho zákonníka v platnom a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a príslušného výnosu MK SR
24/2024
0,00 € Krajské múzeum v Prešove Malokarpatské múzeum v Pezinku
22. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2024 uzatvorená podľa § 659 a násl. zákona č.40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona S
23/2024
0,00 € Považská galéria umenia v Žiline Krajské múzeum v Prešove
21. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 39/2024 uzatvorená podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka
21/2024
0,00 € Hudobné centrum Krajské múzeum v Prešove
21. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2024
22/2024
0,00 € Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši Krajské múzeum v Prešove
20. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2024/2-2 uzatvorená podľa § 659 a násl. zákona č.40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov , §15 zákona č.206/2009 Z.z.o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnotya o zmene zák
19/2024
9 400,00 € Východoslovenská galéria Krajské múzeum v Prešove
20. Február 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2024 uzatvorená podľa § 663 a násl. zákona č.40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov , §15 zákona č.206/2009 Z.z.o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnotya o zmene zák
20/2024
0,00 € Krajská galéria v Prešove Krajské múzeum v Prešove
15. Február 2024
Zmluva o používaní informačného systému Digitálnej evidencie muzeálnych zbierok - IS DEMZ č. SNM - GR - CEMUZ - 2023/4102 uzatvorená podľa ustanovenia §51 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky v znení neskorších predpisov v súlade so znením zákona č. zákonník
17/2024
0,00 € Slovenské národné múzeum Krajské múzeum v Prešove
13. Február 2024
Zmluva o nájme výstavy č. 13/2024 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách
13/2024
30,00 € Krajské múzeum v Prešove Múzeum zemplínske hámre
13. Február 2024
Dohoda č. 24/37/054/22 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších služieb pre rozpočtovú organizáciu, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších služ
15/2024
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov Krajské múzeum v Prešove
8. Február 2024
Dohoda o skončení nájmu prenajímaného pozemku na parkovanie
157/2019
275,50 € movitti s.r.o. Krajské múzeum v Prešove
6. Február 2024
Úrazové poistenie uchadzačov o zamestnanie počas projektu, č. poistnej zmluvy 5190063478
14/2024
20,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Krajské múzeum v Prešove
5. Február 2024
Darovacia zmluva č. 12/2024 uzatvorená podľa § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, § 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648
12/2024
0,00 € Marta Fečkaninová Krajské múzeum v Prešove