Centrálny register zmlúv

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Výskum Amphibia a Reptilia na území Braniska.
Príkazná zmluva 1/2023
750,00 € František Divok Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
31. Marec 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Floristický výskum na území Braniska.
Príkazná zmluva 4/2023
750,00 € RNDr. Pavol Chromý Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
31. Marec 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Lepidopterologický výskum na území Braniska.
Príkazná zmluva 8/2023
750,00 € doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
21. Marec 2023
Predmetom zmluvy je výpožička 1 ks zbierkového predmetu, ktorý je v správe Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi podľa Prílohy č. 1.
Zmluva o výpožičke č. 2/2023
0,00 € Obec Jelenec Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Marec 2023
Elektronické služby provozu knihovní systému Tritius formou webové služby, poskytnutí licence systému, implementaci systému.
Smlouva o poskytování SW Tritius 20180816
403,20 € Tritius Solutions, a. s. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
9. Február 2023
Predmetom zmluvy je výpožička 28 ks archeologických nálezov z lokality Jánovce - Machalovce
Zmluva o výpožičke č. 1/2023
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF, Katedra archeológie Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
3. Február 2023
Predaj publikácií
Komisionárska zmluva č. 1/2023
0,00 € Mgr. Michal Búza Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
31. Január 2023
Zmluva č. 36/2023 o platbe členského príspevku na rok 2023
Zmluva č. 36/2023 o platbe členského príspevku na rok 2023
350,00 € Zväz múzeí na Slovensku Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
17. Január 2023
Jednorázový finančný príspevok na vydanie publikácie "Dejiny Nemcov na Spiši"
Zmluva o darovaní - Mníšek nad Hnilcom 2023
200,00 € Obec Mníšek nad Hnilcom Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Január 2023
predmetom zmluvy sú uvedené predmety zo zbierok Východoslovenského múzeá
Zmluva o výpožičke č. 29/2022
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Január 2023
predmetov zmluvy je výpožička zbierkových predmetov v počte 2 ks zo zbierkového fondu Múzea v Kežmarku
Zmluva o výpožičke č. 3/2023
0,00 € Múzeum v Kežmarku Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
10. Január 2023
Zmluva o refundácii nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií
Zmluva o refundácii nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií
0,00 € Metrostav Slovakia a.s. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
9. Január 2023
Príkazná zmluva č. 15/2022
Príkazná zmluva č. 15/2022
1 600,00 € Júlia Grejtáková Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
9. Január 2023
Príkazná zmluva č. 16/2022
Príkazná zmluva č. 16/2022
900,00 € Titusz Tóbisz Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Január 2023
Kolektívna zmluva zamestnancov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi na rok 2023
Kolektívna zmluva zamestnancov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi na rok 2023
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Múzeu Spiša so sídlom v Spišskej Novej Vsi Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. December 2022
Nájomná zmluva č. 8/2022 o nájme nebytového priestoru, uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Nájomná zmluva č. 8/2022
100,00 € Daniel Hamrak Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. December 2022
Predaj publikácií Putovanie dejinami Spiša
Komisionárska zmluva Miroslav Števík 2022
0,00 € Miroslav Števík - Scepusium Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. December 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb o oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_104/2022 - právo používania aktuálnych verzií aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS.
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb o oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_104/2022
0,00 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. December 2022
Návrh k Zmluve o výpožičke č. 8/ 2022 - predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov 16 ks položiek zo zbierkového fondu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi
Návrh k Zmluve o výpožičke č. 8/ 2022
0,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. December 2022
Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Partnerskej dohode medzi Prijímateľom a Partnerom podpísanej 14.08.2020 výlučne mení a dopĺňa nasledovné ustanovenia: článok 2. Zmluvné strany, bod 2.4 Partner 3.
Dodatok č. 1 k partnerskej dohode s OOCR Slovenský raj & Spiš
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi