Centrálny register zmlúv

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Predmet nájmu tvoria nebytové priestory v objekte letohrádku Dardanely v Markušovciach za účelom absolventského koncertu.
Nájomná zmluva číslo 2/2023
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Odorín 65 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Jún 2023
Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov v počte 2 ks z fondu histórie Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, podľa Prílohy č. 1
Zmluva o výpožičke 3/2023
0,00 € akad. mal. Luba Wehlend Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Jún 2023
Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov zo zbierkového fondu SNM-Múzea kultúry karpatských Nemcov v počte 24 ks, špecifikované v Prílohe č. 1
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. SNM-MKKN-ZOV-2023/1643
0,00 € Slovenské národné múzeum Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
1. Jún 2023
Nákup osvetlenia expozícií hudobných nástrojov
Zmluva o dielo Movyrob
Zrušená
75 523,43 € Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
24. Máj 2023
Výroba mobiIiáru do expozície hudobných nástrojov.
Zmluva o dielo Ateliér Masár 2023/1
Doplnená
116 823,20 € Ateliér Masár s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
3. Máj 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Výskum Aves na území Braniska.
Príkazná zmluva 5/2023
750,00 € RNDr. Peter Krišovský Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
24. Apríl 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Výskum Hymenoptera na území Braniska.
Príkazná zmluva 9/2023
750,00 € RNDr. Vladimír Smetana Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Apríl 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Speleologický a geologický výskum na území Braniska.
Príkazná zmluva 7/2023
750,00 € RNDr. Monika Orvošová, PhD. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Apríl 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Ornitologický výskum a výskum Mammalia na území Braniska.
Príkazná zmluva 3/2023
750,00 € RNDr. Miroslav Fulín, CSc. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Apríl 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Microlepidopterologický výskum na území Braniska.
Príkazná zmluva 2/2023
750,00 € Mgr. Branislav Endel Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-521-01531
13 050,00 € Fond na podporu umenia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
3. Apríl 2023
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa príjemcovi na financovanie realizácie projektu - výstavy Nemci na Spiši v termíne apríl - jún 2023.
Zmluva č. FP 039/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorená podľa 3 § 51 zákona č. 40/1964 zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
300,00 € Mesto Spišská Nová Ves Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
31. Marec 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Výskum Amphibia a Reptilia na území Braniska.
Príkazná zmluva 1/2023
750,00 € František Divok Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
31. Marec 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Floristický výskum na území Braniska.
Príkazná zmluva 4/2023
750,00 € RNDr. Pavol Chromý Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
31. Marec 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Lepidopterologický výskum na území Braniska.
Príkazná zmluva 8/2023
750,00 € doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
21. Marec 2023
Predmetom zmluvy je výpožička 1 ks zbierkového predmetu, ktorý je v správe Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi podľa Prílohy č. 1.
Zmluva o výpožičke č. 2/2023
0,00 € Obec Jelenec Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Marec 2023
Elektronické služby provozu knihovní systému Tritius formou webové služby, poskytnutí licence systému, implementaci systému.
Smlouva o poskytování SW Tritius 20180816
403,20 € Tritius Solutions, a. s. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
9. Február 2023
Predmetom zmluvy je výpožička 28 ks archeologických nálezov z lokality Jánovce - Machalovce
Zmluva o výpožičke č. 1/2023
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF, Katedra archeológie Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
3. Február 2023
Predaj publikácií
Komisionárska zmluva č. 1/2023
0,00 € Mgr. Michal Búza Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
31. Január 2023
Zmluva č. 36/2023 o platbe členského príspevku na rok 2023
Zmluva č. 36/2023 o platbe členského príspevku na rok 2023
350,00 € Zväz múzeí na Slovensku Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi