Centrálny register zmlúv

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2022
Nájomná zmluva číslo 3/2022
Zmluva č. 3/2022
20,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Ing. Vladimír Krempaský
7. Jún 2022
Príkazná zmluva 3/2022
Príkazná zmluva 3/2022
730,00 € František Divok Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
7. Jún 2022
Príkazná zmluva 5/2022
Príkazná zmluva 5/2022
730,00 € RNDr. Pavol Chromý Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
7. Jún 2022
Príkazná zmluva 6/2022
Príkazná zmluva 6/2022
730,00 € RNDr. Peter Krišovský Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
7. Jún 2022
Príkazná zmluva 7/2022
Príkazná zmluva 7/2022
200,00 € RNDr. Tomáš Navara. PhD. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
7. Jún 2022
Príkazná zmluva 8/2022
Príkazná zmluva 8/2022
730,00 € RNDr. Monika Orvošová, PhD. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
7. Jún 2022
Príkazná zmluva 9/2022
Príkazná zmluva 9/2022
730,00 € doc. RNDr. Ľubomír Panigaj. CSc. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
3. Jún 2022
Zmluva o výpožičke č. 1/2022
1/2022
0,00 € SNM – Hudobné múzeum Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
3. Jún 2022
Zmluva o výpožičke č. 2/2022
2/2022
0,00 € Tibor Kováč, Podtureň, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. Jún 2022
Zmluva č. 2/2022
Zmluva č. 2/2022
24,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Martin Bartoš
5. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22-521-01724
7 500,00 € Fond na podporu umenia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-521-01937
22-521-01937
3 000,00 € Fond na podporu umenia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-521-01921
22-521-01921
3 000,00 € Fond na podporu umenia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi