Centrálny register zmlúv

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2022
Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) "Hospodárska budova pri kaštieli v Markušovciach - rekonštrukcia na polyfunkčný kultúrny objekt"
Zmluva o dielo
Doplnená
3 281 094,40 € Metrostav Slovakia a.s. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Marec 2024
Realizácia etnografickej expozície v zrekonštruovanej Hospodárskej budove s názvom Kúria Zuzana
Zmluva o dielo - 1/2024
Doplnená
204 991,06 € Ústav technológií a inovácií, s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Jún 2023
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pod názvom: "Príroda Spiša – realizácia II. etapy expozície"
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 2023/2
119 172,00 € Ateliér Masár s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
24. Máj 2023
Výroba mobiIiáru do expozície hudobných nástrojov.
Zmluva o dielo Ateliér Masár 2023/1
Doplnená
116 823,20 € Ateliér Masár s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2024
Predmetom tejto zmluvy je dodávka nábytku, interiérového vybavenia a ostatných zriaďovacích prvkov podľa technickej špecifikácie definovanej v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Kúpna zmluva HDH development
82 231,80 € HDH developmnet, s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
1. Jún 2023
Nákup osvetlenia expozícií hudobných nástrojov
Zmluva o dielo Movyrob
Zrušená
75 523,43 € Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. September 2023
Nákup osvetlenia expozícií hudobných nástrojov.
Kúpna zmluva - Movyrob
Doplnená
75 523,43 € Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Jún 2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA a LICENČNÁ ZMLUVA 2/2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA a LICENČNÁ ZMLUVA 2/2022
69 582,00 € Ateliér Masár s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Apríl 2024
Predmetom tejto zmluvy je vývoj kompletného hardvérového a dizajnového riešenia za účelom zhotovenia 3D stereoskopického zobrazenia digitálneho obsahu a jeho následnom spájaní so stereoskopickým záznamom v okuliaroch umiestnených v expozícii múzea.
Kúpna zmluva Zis8 s.r.o binokulár
52 173,60 € Zis8 s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Október 2022
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie služieb stavebného dozoru na stavbe diela "Hospodárska budova pri kaštieli v Markušovciach - rekonštrukcia na polyfunkčný kultúrny objekt"
Mandátna zmluva
Doplnená
78 873,85 € Passive House s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
8. September 2023
Príprava grafiky, tvorba a postprodukcia klasických videí ako aj tvorba a postprodukcia stereoskopických videí podľa ideového návrhu .....
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
44 976,00 € Lookout s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Jún 2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA 1/2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA 1/2022
Doplnená
44 496,00 € Ateliér Masár s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. September 2022
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pod názvom: „Múzeum v pohybe a obraze (Interaktivita v nových expozíciách História a Príroda Spiša)“, ktoré bude umiestnené v miestnosti 2.17 v objekte Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 3/2022
38 132,00 € Ateliér Masár s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Apríl 2024
Doplnenie expozície pod názvom: "Realizácia etnografickej expozície v rekonštruovanej Hospodárskej Budove s názvom Kúria Zuzana" o interaktívneho sprievodcu vrátane jeho výroby, montáže a inštalácie a udeliť súhlas s použitím diela podľa podmienok upraven
Zmluva o dielo - interaktívny sprievodca
38 000,00 € Ústav technológií a inovácií, s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Jún 2024
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť: zhotoviť pre objednávateľa dielo na generovanie rozšírenej reality (AR)
Zmluva o dielo M.E.P Group
31 176,00 € M.E.P. Group s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Apríl 2024
Dodávka a hardvérového vybavenia a inštalácia v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Kúpna zmluva Agem Computers
20 412,00 € Agem Computers, spol s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Jún 2023
Nákup profesionálneho ozvučenia do koncertnej sály historického letohrádku
Zmluva o dielo City Light Slovakia
Doplnená
18 753,56 € City Light Slovakia s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-160-00486
16 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
28. Október 2022
Výkon autorského dozoru na stavbe: Hospodárska budova pri kaštieli v Markušovciach - rekonštrukcia na polyfunkčný kultúrny objekt v rámci projektu CLT01011 Kúria Zuzana - zážitok v múzeu.
Mandátna zmluva 2/2022
15 840,00 € Marta Pichová s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-521-01531
13 050,00 € Fond na podporu umenia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi