Centrálny register zmlúv

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2022
Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) "Hospodárska budova pri kaštieli v Markušovciach - rekonštrukcia na polyfunkčný kultúrny objekt"
Zmluva o dielo
Doplnená
2 777 659,37 € Metrostav Slovakia a.s. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
24. Máj 2023
Výroba mobiIiáru do expozície hudobných nástrojov.
Zmluva o dielo Ateliér Masár 2023/1
116 823,20 € Ateliér Masár s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
1. Jún 2023
Nákup osvetlenia expozícií hudobných nástrojov
Zmluva o dielo Movyrob
75 523,43 € Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Jún 2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA a LICENČNÁ ZMLUVA 2/2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA a LICENČNÁ ZMLUVA 2/2022
69 582,00 € Ateliér Masár s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Október 2022
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie služieb stavebného dozoru na stavbe diela "Hospodárska budova pri kaštieli v Markušovciach - rekonštrukcia na polyfunkčný kultúrny objekt"
Mandátna zmluva
49 900,00 € Passive House s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Jún 2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA 1/2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA 1/2022
Doplnená
44 496,00 € Ateliér Masár s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. September 2022
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pod názvom: „Múzeum v pohybe a obraze (Interaktivita v nových expozíciách História a Príroda Spiša)“, ktoré bude umiestnené v miestnosti 2.17 v objekte Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 3/2022
38 132,00 € Ateliér Masár s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
28. Október 2022
Výkon autorského dozoru na stavbe: Hospodárska budova pri kaštieli v Markušovciach - rekonštrukcia na polyfunkčný kultúrny objekt v rámci projektu CLT01011 Kúria Zuzana - zážitok v múzeu.
Mandátna zmluva 2/2022
15 840,00 € Marta Pichová s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-521-01531
13 050,00 € Fond na podporu umenia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2022
Zmluva o dielo č. 01/2022
č. 01/2022
10 424,00 € Mgr. art. Martin Rosenberger Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. September 2022
Predmetom vykonania diela je zhotovenie stavby "Obnova dvojitého prejazdu Levočskej brány v Spišskej Novej Vsi", ide o obnovu časti národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len NKP): Provinčný dom - Letná ul. č. 50
Zmluva o dielo č.4/2022
10 083,38 € Š & L stav, s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22-521-01724
7 500,00 € Fond na podporu umenia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Predmetom zmluvy je kúpa 160 ks numizmatických predmetov, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva Endel 2022
5 637,00 € Peter Endel Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. September 2022
vytvorenie šiestich 360° videí, ktoré budú zobrazovať život: šľachtica, roľníka, kopijníka, obchodníka, obuvníka a baníka v stredoveku.
Zmluva o dielo č. 2/2022
4 929,62 € Ústav technológií a inovácií, s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-521-01937
22-521-01937
3 000,00 € Fond na podporu umenia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-521-01921
22-521-01921
3 000,00 € Fond na podporu umenia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. September 2022
Vytvorenie krátkeho filmu, ktorý bude zobrazovať atmosféru stredovekého trhu.
Zmluva o dielo č. 3/2022
2 500,00 € Ústav technológií a inovácií, s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
21. November 2022
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, ktorým je zákazka „vyhotovenie troch faksimile historických listín z rokov 1209 (1246), 1243, 1271 (1420)“ podľa fotografií.
Zmluva o dielo - Ližbetin Peter
2 200,05 € Ližbetin Peter Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
28. November 2022
Dielom zmluvy sú parciálne pracovné úlohy súvisiace s II. etapou archeologického výskumu
Zmluva o dielo č. 22022
2 000,00 € Mgr. Dominik Repka Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
9. Január 2023
Príkazná zmluva č. 15/2022
Príkazná zmluva č. 15/2022
1 600,00 € Júlia Grejtáková Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi