Centrálny register zmlúv

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2022
Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) "Hospodárska budova pri kaštieli v Markušovciach - rekonštrukcia na polyfunkčný kultúrny objekt"
Zmluva o dielo
Doplnená
3 122 547,19 € Metrostav Slovakia a.s. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Jún 2023
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pod názvom: "Príroda Spiša – realizácia II. etapy expozície"
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 2023/2
119 172,00 € Ateliér Masár s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
24. Máj 2023
Výroba mobiIiáru do expozície hudobných nástrojov.
Zmluva o dielo Ateliér Masár 2023/1
Doplnená
116 823,20 € Ateliér Masár s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
1. Jún 2023
Nákup osvetlenia expozícií hudobných nástrojov
Zmluva o dielo Movyrob
Zrušená
75 523,43 € Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. September 2023
Nákup osvetlenia expozícií hudobných nástrojov.
Kúpna zmluva - Movyrob
Doplnená
75 523,43 € Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Jún 2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA a LICENČNÁ ZMLUVA 2/2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA a LICENČNÁ ZMLUVA 2/2022
69 582,00 € Ateliér Masár s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Október 2022
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie služieb stavebného dozoru na stavbe diela "Hospodárska budova pri kaštieli v Markušovciach - rekonštrukcia na polyfunkčný kultúrny objekt"
Mandátna zmluva
Doplnená
78 873,85 € Passive House s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
8. September 2023
Príprava grafiky, tvorba a postprodukcia klasických videí ako aj tvorba a postprodukcia stereoskopických videí podľa ideového návrhu .....
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
44 976,00 € Lookout s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Jún 2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA 1/2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA 1/2022
Doplnená
44 496,00 € Ateliér Masár s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. September 2022
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pod názvom: „Múzeum v pohybe a obraze (Interaktivita v nových expozíciách História a Príroda Spiša)“, ktoré bude umiestnené v miestnosti 2.17 v objekte Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 3/2022
38 132,00 € Ateliér Masár s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Jún 2023
Nákup profesionálneho ozvučenia do koncertnej sály historického letohrádku
Zmluva o dielo City Light Slovakia
Doplnená
18 753,56 € City Light Slovakia s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-160-00486
16 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
28. Október 2022
Výkon autorského dozoru na stavbe: Hospodárska budova pri kaštieli v Markušovciach - rekonštrukcia na polyfunkčný kultúrny objekt v rámci projektu CLT01011 Kúria Zuzana - zážitok v múzeu.
Mandátna zmluva 2/2022
15 840,00 € Marta Pichová s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-521-01531
13 050,00 € Fond na podporu umenia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. August 2022
Zmluva o dielo č. 01/2022
č. 01/2022
10 424,00 € Mgr. art. Martin Rosenberger Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. September 2022
Predmetom vykonania diela je zhotovenie stavby "Obnova dvojitého prejazdu Levočskej brány v Spišskej Novej Vsi", ide o obnovu časti národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len NKP): Provinčný dom - Letná ul. č. 50
Zmluva o dielo č.4/2022
10 083,38 € Š & L stav, s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
22-521-01724
7 500,00 € Fond na podporu umenia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Predmetom zmluvy je kúpa 160 ks numizmatických predmetov, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva Endel 2022
5 637,00 € Peter Endel Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. September 2022
vytvorenie šiestich 360° videí, ktoré budú zobrazovať život: šľachtica, roľníka, kopijníka, obchodníka, obuvníka a baníka v stredoveku.
Zmluva o dielo č. 2/2022
4 929,62 € Ústav technológií a inovácií, s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
27. Jún 2023
Nákup technológií pre ochranu zdravia návštevníkov a zamestnancov proti ochoreniu COVID 19
Kúpna zmluva 17/K2023
Doplnená
5 340,00 € Grizzly s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi