Centrálny register zmlúv

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2022
Zmluva o výpožičke č. 1/2022
1/2022
0,00 € SNM – Hudobné múzeum Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
3. Jún 2022
Zmluva o výpožičke č. 2/2022
2/2022
0,00 € Tibor Kováč, Podtureň, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. Júl 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-PM-ZOV-2022/595
0,00 € Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum v Bratislave Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. Júl 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
č. 41/2022
0,00 € Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. Júl 2022
Zmluva č. 3s101/DS/2022-15 o zbere, preprave a zhodnotení vytriedených odpadov
Zmluva č. 3s101/DS/2022-15
0,00 € Brantner Nova, s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Júl 2022
Zmluva o prevode správy zbierkových predmetov
PS-1/2022 VSM
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Júl 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 41/2022
č. 41/2022
0,00 € Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. August 2022
Zmluva o výpožičke č. 3/2022
č. 3/2022
0,00 € Mgr. art. Martin Rosenberger Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
23. August 2022
Nájomná zmluva č. 7/2022
7/2022
0,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Martin Bartoš
30. August 2022
Príkazník sa zaväzuje, že pre príkazcu zrealizuje proces verejného obstarávania predmetu zákazky „Vykonávanie autorského dozoru na stavbe: Rekonštrukcia hospodárskej budovy Markušovce“.
Príkazná zmluva č. 14/2022
0,00 € Ing. Ján Reľovský Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
3. Október 2022
Zmluva o výpožičke č. 6/2022
Zmluva o výpožičke č. 6/2022
0,00 € Stredná odborná škola drevárska Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. November 2022
Zmluva o výpožičke č. 7/2022
Zmluva o výpožičke č. 7/2022
0,00 € Stredná odborná škola drevárska Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Modification of the Article 7 - Financial management and payment arrrangements point 8
Amendment n. 1 to the Partnership Agreement
0,00 € Gagarín ehf. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. December 2022
Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Partnerskej dohode medzi Prijímateľom a Partnerom podpísanej 14.08.2020 výlučne mení a dopĺňa nasledovné ustanovenia: článok 2. Zmluvné strany, bod 2.4 Partner 3.
Dodatok č. 1 k partnerskej dohode s OOCR Slovenský raj & Spiš
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. December 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb o oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_104/2022 - právo používania aktuálnych verzií aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS.
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb o oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_104/2022
0,00 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. December 2022
Návrh k Zmluve o výpožičke č. 8/ 2022 - predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov 16 ks položiek zo zbierkového fondu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi
Návrh k Zmluve o výpožičke č. 8/ 2022
0,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. December 2022
Predaj publikácií Putovanie dejinami Spiša
Komisionárska zmluva Miroslav Števík 2022
0,00 € Miroslav Števík - Scepusium Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Január 2023
Kolektívna zmluva zamestnancov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi na rok 2023
Kolektívna zmluva zamestnancov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi na rok 2023
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Múzeu Spiša so sídlom v Spišskej Novej Vsi Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
10. Január 2023
Zmluva o refundácii nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií
Zmluva o refundácii nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií
0,00 € Metrostav Slovakia a.s. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Január 2023
predmetom zmluvy sú uvedené predmety zo zbierok Východoslovenského múzeá
Zmluva o výpožičke č. 29/2022
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi