Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2024
Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov fondu Spišského divadla podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Zmluva č. 44/2024 o výpožičke zbierkových predmetov
0,00 € Spišské divadlo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
31. Máj 2024
Predmetom zmluvy je ochrana objektu, majetku a osôb na základe strážnej licencie PS 001495
Zmluva o ochrane majetku prostredníctvom PPC/PCO
400,00 € Hatrix, s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Máj 2024
Predmetom zmluvy sú zbierkové predmety zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach, vlastníkom ktorých je Košický samosprávny kraj, jednotlivo v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11/2024
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Máj 2024
Predaj tovaru počas výstavy Remeslo má modré dno v termíne od 16.5.2024 do 16.9.2024.
Zmluva o komisionálnom predaji VSM
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Máj 2024
Predmetom tejto zamestnávateľskej zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení v súlade s podmienkami Zmluvy a príslušných právnych predpisov.
Zamestnávateľská zmluva NN DDS
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Máj 2024
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri prispievaní zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie svojich zamestnancov za účelom umožniť im získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe....
Zamestnávateľská zmluva Tatra banka DDS
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Apríl 2024
Predmetom tejto zmluvy je vývoj kompletného hardvérového a dizajnového riešenia za účelom zhotovenia 3D stereoskopického zobrazenia digitálneho obsahu a jeho následnom spájaní so stereoskopickým záznamom v okuliaroch umiestnených v expozícii múzea.
Kúpna zmluva Zis8 s.r.o binokulár
52 173,60 € Zis8 s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Apríl 2024
Doplnenie expozície pod názvom: "Realizácia etnografickej expozície v rekonštruovanej Hospodárskej Budove s názvom Kúria Zuzana" o interaktívneho sprievodcu vrátane jeho výroby, montáže a inštalácie a udeliť súhlas s použitím diela podľa podmienok upraven
Zmluva o dielo - interaktívny sprievodca
38 000,00 € Ústav technológií a inovácií, s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Apríl 2024
Predmetom tejto zmluvy je dodávka nábytku, interiérového vybavenia a ostatných zriaďovacích prvkov podľa technickej špecifikácie definovanej v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Kúpna zmluva HDH development
82 231,80 € HDH developmnet, s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Apríl 2024
Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie zo strany poskytovateľa nadobúdateľovi na použitie diela: audionahrávky z FOND TĽK, ktoré je špecifikované v prílohe č. 1.
Licenčná zmluva č. 068/2024-5/05-DFTĽK
35,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Apríl 2024
Predmet nájmu tvoria nebytové priestory koncertnej sály v objekte letohrádku Dardanely v Markušovciach za účelom uskutočnenia koncertu.
Zmluva č. 03/0204
50,00 € OZ Podpora umenia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Apríl 2024
Dodávka a hardvérového vybavenia a inštalácia v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Kúpna zmluva Agem Computers
20 412,00 € Agem Computers, spol s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
3. Apríl 2024
Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov v počte 10 ks z fondu histórie Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, podľa prílohy č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.
Zmlujva o výpožičke č. 2/2024
0,00 € Slovenská národná galéria Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Marec 2024
Memorandum vzniká so zámerom vytvorenia partnerstva medzi spolupracujúcimi subjektami za účelom realizácie projektu "Kráľov prameň - cesta do raja" a to v rámci všetkých etáp realizácia.
Memorandum o vzájomnej spolupráci - Kraľov prameň
0,00 € Penzión Kráľov prameň, s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. Marec 2024
Predmetom tejto zmluvy je: odohranie hudobného predstavenia Dvořák hudba života v letohrádku Dardanely v Markušovciach
Príkazná zmluva č. 3/2024
220,00 € Marián Lukáč Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. Marec 2024
Predmetom tejto zmluvy je: odohranie hudobného predstavenia Dvořák hudba života v letohrádku Dardanely v Markušovciach
Príkazná zmluva č. 2/2024
220,00 € Peter Cibula Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. Marec 2024
Predmetom tejto zmluvy je: odohranie hudobného predstavenia Dvořák hudba života v letohrádku Dardanely v Markušovciach
Príkazná zmluva č. 1/2024
220,00 € Júlia Grejtáková Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Marec 2024
Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie na použitie audiovizuálneho diela pod názvom Smutné jazyky.
Licenčná zmluva ZM2034640
96,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Marec 2024
Realizácia etnografickej expozície v zrekonštruovanej Hospodárskej budove s názvom Kúria Zuzana
Zmluva o dielo - 1/2024
Doplnená
204 991,06 € Ústav technológií a inovácií, s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Február 2024
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi finančný príspevok na realizáciu okresného kola výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" pre okres Spišská Nová Ves.
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-5/2024
450,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi