Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie Kreslenie nálezov z archeologického prieskumu v polohe Pod Hradiskom v Jánovciach - Machalovciach, okr. Poprad.
Zmluva o dielo č. 5
3 000,00 € Jaroslav Somr Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
1. December 2023
Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vytvorenie odborného autorského textu - kapitoly Nálezy z doby bronzovej, ktorá bude súčasťou odbornej publikácie z názvom Archeologické prieskumy v polohe Pod Hradiskom v Jánovciach-Machalovciach, okr. Poprad.14
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie – Kučerová
390,00 € Mgr. Marta Kučerová Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
1. December 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Vyhotovenie fotografií vybraných lokalít v regióne Spiš
Príkazná zmluva 19/2023
280,00 € Mgr. Peter Olekšák Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
1. December 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Vyhotovenie fotografií vybraných živočíšnych druhov žijúcich v regióne Spiš.
Príkazná zmluva 17/2023
90,00 € MUDr. Stanislav Pisarčík Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
1. December 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Vyhotovenie fotografií vybraných živočíšnych druhov žijúcich v regióne Spiš.
Príkazná zmluva 16/2023
70,00 € Mgr. Zuzana Šíblová, PhD. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
1. December 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Vyhotovenie fotografií vybraných živočíšnych druhov a lokalít v regióne Spiš.
Príkazná zmluva 18/2023
400,00 € Marcel Tobis Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
1. December 2023
Predmetom tejto zmluvy je záväzok autora vytvoriť odborný autorský text - kapitolu "Nálezy zo staršej doby železnej" v rozsahu 13 normostrán textu.
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie – Kozubová
390,00 € Mgr. Anita Kozubová, PhD. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
1. December 2023
Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vytvorenie odborného autorského textu – kapitoly "Nálezy z obdobia neolitu a eneolitu".
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie – Mellnerová
180,00 € Mgr. Jana Mellnerová, PhD. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
1. December 2023
Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vytvorenie odborného autorského textu – kapitoly "Nálezy z doby Laténskej a Rímskej".
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie - Repka
3 000,00 € Mgr. Dominik Repka, PhD. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
1. December 2023
Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri organizovaní Slávnostnej pedagogickej rady.
Zmluva o vzájomnej spolupráci ZS_MS_Markušovce
0,00 € Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
10. November 2023
Predmetom tejto zmluvy je záväzok výkonného umelca poskytnúť objednávateľovi na podujatí "Swingové Vianoce", ktoré sa uskutoční dňa 09.12.2023 v letohrádku Dardanely v Markušovciach.
Zmluva o umeleckom účinkovaní SWINGMÁNIA
2 000,00 € Swingmánia, o. z. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2023
Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumenú "Parciálne pracovné úlohy súvisiace so spracovaním III. etapy archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely púchovského hradiska v Jánovciach (okr. Poprad)".
Zmluva o dielo č. 3
2 000,00 € Mgr. Dominik Repka, PhD. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2023
Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie "Kreslenie nálezov z III. etapy archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely púchovského hradiska v Jánovciach (okr. Poprad)".
Zmluva o dielo č. 4
1 000,00 € Jaroslav Somr Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
16. Október 2023
Predĺženie Zmluvy o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2022
0,00 € SNM - Spišské múzeum v Levoči Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
16. Október 2023
Memorandum vzniká so zámerom vytvorenia partnerstva medzi spolupracujúcimi subjektami za účelom plnenia indikátorov a cieľa projektu CLT01 011 Kúria Zuzana - zážitok v múzeu, ktorý je podporený z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR.
Memorandum o vzájomnej spolupráci
0,00 € Konzervatórium Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
16. Október 2023
Predmetom zmluvy je vyhotovenie máp (3ks) do publikácie Dejiny Nemcov na Spiši
Príkazná zmluva č. 13
100,00 € Mgr. Barbora Kaľavská Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
16. Október 2023
Predmetom zmluvy je recenzný posudok na publikáciu Dejiny Nemcov na Spiši
Príkazná zmluva č. 14
100,00 € Mgr. Mária Ďurkovská, PhD. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
16. Október 2023
Predmetom zmluvy je recenzný posudok na publikáciu Dejiny Nemcov na Spiši.
Príkazná zmluva č. 15
100,00 € prof. dr hab. Ryszard Grzesik Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Október 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Zabezpečenie geologických vzoriek za účelom realizácie expozície Príroda Spiša, výstavných a kultúrno-výchovných aktivít a odborná konzultácia pri príprave expozície.
Príkazná zmluva 12/2023
200,00 € RNDr. Stanislav Pavlarčík Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Október 2023
Predmetom zmluvy je darovanie 15 ks minerálov a hornín zo slovenských a zahraničných lokalít, viď. Príloha č. 1
Darovacia zmluva P/1/2023/DZ/DO
0,00 € Martin Patúš Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi