Centrálny register zmlúv

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2023
Predmet nájmu tvorí časť pozemku o celkovej výmere 10 m2 plochy francúzkeho parku pri letohrádku Dardanely v Markušovciach.
Nájomná zmluva 7/2023
50,00 € Lenka Mardžejová Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
16. Jún 2023
Predmet nájmu tvorí časť pozemku o celkovej výmere 10 m2 plochy francúzkeho parku pri letohrádku Dardanely v Markušovciach.
Nájomná zmluva 6/2023
50,00 € Mária Hromjaková Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
16. Jún 2023
Predmet nájmu tvorí časť pozemku o celkovej výmere 10 m2 plochy francúzkeho parku pri letohrádku Dardanely v Markušovciach.
Nájomná zmluva 4/2023
50,00 € Martin Bartoš Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
16. Jún 2023
Predmet nájmu tvorí časť pozemku o celkovej výmere 10 m2 plochy francúzkeho parku pri letohrádku Dardanely v Markušovciach.
Nájomná zmluva 3/2023
50,00 € Petra Gáliková NEBESKÝ TRDELNÍK Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
16. Jún 2023
Predmet nájmu tvorí časť pozemku o celkovej výmere 10 m2 plochy francúzkeho parku pri letohrádku Dardanely v Markušovciach.
Nájomná zmluva 8/2023
50,00 € Vladimír Hrebenár Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
14. Jún 2023
Vykonávanie aktivít dozoru a kontroly dodržiavania bezpečnostných pravidiel pri nafukovacej atrakcii na podujatí Letohranie v areáli historického kaštieľa a letohrádku Dardanely v Markušovciach.
Príkazná zmluva číslo 10/2023
50,00 € Matej Farkalín Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Jún 2023
Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov v počte 68 ks zo zbierkového fondu Múzea v Kežmarku podľa prílohy č. 1.
Zmluva o výpožičke č. 4/2023
0,00 € Múzeum v Kežmarku Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
9. Jún 2023
Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov v počte 10ks
Zmluva o výpožičke č. 4/2023
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
8. Jún 2023
Predmet nájmu tvoria nebytové priestory v objekte letohrádku Dardanely v Markušovciach za účelom absolventského koncertu.
Nájomná zmluva číslo 2/2023
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Odorín 65 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Jún 2023
Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov v počte 2 ks z fondu histórie Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, podľa Prílohy č. 1
Zmluva o výpožičke 3/2023
0,00 € akad. mal. Luba Wehlend Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Jún 2023
Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov zo zbierkového fondu SNM-Múzea kultúry karpatských Nemcov v počte 24 ks, špecifikované v Prílohe č. 1
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. SNM-MKKN-ZOV-2023/1643
0,00 € Slovenské národné múzeum Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
1. Jún 2023
Nákup osvetlenia expozícií hudobných nástrojov
Zmluva o dielo Movyrob
Zrušená
75 523,43 € Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
24. Máj 2023
Výroba mobiIiáru do expozície hudobných nástrojov.
Zmluva o dielo Ateliér Masár 2023/1
Doplnená
116 823,20 € Ateliér Masár s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
3. Máj 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Výskum Aves na území Braniska.
Príkazná zmluva 5/2023
750,00 € RNDr. Peter Krišovský Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
24. Apríl 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Výskum Hymenoptera na území Braniska.
Príkazná zmluva 9/2023
750,00 € RNDr. Vladimír Smetana Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Apríl 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Speleologický a geologický výskum na území Braniska.
Príkazná zmluva 7/2023
750,00 € RNDr. Monika Orvošová, PhD. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Apríl 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Ornitologický výskum a výskum Mammalia na území Braniska.
Príkazná zmluva 3/2023
750,00 € RNDr. Miroslav Fulín, CSc. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. Apríl 2023
Predmetom tejto zmluvy je: Microlepidopterologický výskum na území Braniska.
Príkazná zmluva 2/2023
750,00 € Mgr. Branislav Endel Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-521-01531
13 050,00 € Fond na podporu umenia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
3. Apríl 2023
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa príjemcovi na financovanie realizácie projektu - výstavy Nemci na Spiši v termíne apríl - jún 2023.
Zmluva č. FP 039/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorená podľa 3 § 51 zákona č. 40/1964 zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
300,00 € Mesto Spišská Nová Ves Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi