Centrálny register zmlúv

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2024
Predmetom tejto zmluvy je: odohranie hudobného predstavenia Dvořák hudba života v letohrádku Dardanely v Markušovciach
Príkazná zmluva č. 3/2024
220,00 € Marián Lukáč Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. Marec 2024
Predmetom tejto zmluvy je: odohranie hudobného predstavenia Dvořák hudba života v letohrádku Dardanely v Markušovciach
Príkazná zmluva č. 2/2024
220,00 € Peter Cibula Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. Marec 2024
Predmetom tejto zmluvy je: odohranie hudobného predstavenia Dvořák hudba života v letohrádku Dardanely v Markušovciach
Príkazná zmluva č. 1/2024
220,00 € Júlia Grejtáková Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Marec 2024
Predmetom tejto zmluvy je udelenie licencie na použitie audiovizuálneho diela pod názvom Smutné jazyky.
Licenčná zmluva ZM2034640
96,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Marec 2024
Realizácia etnografickej expozície v zrekonštruovanej Hospodárskej budove s názvom Kúria Zuzana
Zmluva o dielo - 1/2024
Doplnená
204 991,06 € Ústav technológií a inovácií, s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. Február 2024
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi finančný príspevok na realizáciu okresného kola výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" pre okres Spišská Nová Ves.
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-VOD-5/2024
450,00 € Slovenská ústredná hvezdáreň Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Február 2024
Predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov 6 ks zo zbierkového fondu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, podľa Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Zmluva o výpožičke č. 1/ 2024
0,00 € Stredná odborná škola drevárska Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Február 2024
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi služby na zariadení v rozsahu dohodnutom v Prílohe č. 1-2 (Rozsah služieb) a v súlade s priloženými Všeobecnými obchodnými podmienkami Zhotoviteľa (Príloha č. 3).
Zmluva na servisné služby Schindler Excellence 0136497783
88,00 € Schindler výťahy a eskalátory Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Február 2024
Predmetom tejto zmluvy je záväzok výkonného umelca vykonávať umelecký výkon - Slávnostný koncert k uvedeniu projektu IROP.
Zmluva o umeleckom výkone1/2024
500,00 € Júlia Grejtáková Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Február 2024
Predmetom tejto zmluvy je záväzok výkonného umelca vykonávať umelecký výkon - Slávnostný koncert k uvedeniu projektu IROP.
Zmluva o umeleckom výkone 2/2024
500,00 € Mykhaylo Zakhariya Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Február 2024
Predmetom tejto zmluvy je záväzok výkonného umelca vykonávať umelecký výkon - Slávnostný koncert k uvedeniu projektu IROP.
Zmluva o umeleckom výkone 3/2024
500,00 € Titusz Tóbisz Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Február 2024
Predmetom zmluvy je kúpa 1 ks hoblíka na kapustu (rok výroby 1935), viď príloha č. 1 ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva č. 4/2023/DO
0,00 € Mgr. Mária Kovárová Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
23-522-04659
4 800,00 € Fond na podporu umenia Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Január 2024
Predmetom tejto zmluvy je: Vyhotovenie fotografií vybraných rastlinných druhov a druhov lichenizovaných húb regiónu Spiš.
Príkazná zmluva 21/2023
130,00 € Ing. Zuzana Homolová, PhD. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Január 2024
Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie vybraných elektronických komunikačných služieb zahrnutých v Balíku.
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Január 2024
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri používaní informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok.
Zmluva o používaní informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ č. SNM-GR-CEMUZ-2023/4089
0,00 € Slovenské národné múzeum Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Január 2024
Predaj magnetiek a pohľadníc
Komisionárska zmluva Ivan Rillich
0,00 € Ivan Rillich Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Január 2024
Predaj publikácie Spiš v premenách času
Komisionárska zmluva - Mons Castri o.z.
0,00 € Mons Castri o.z. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. December 2023
Predmetom tejto zmluvy je záväzok autora vytvoriť odborný autorský text - kapitolu Numizmatické nálezy v rozsahu 13 normostrán textu.
Autorská zmluva o vytvorení diela a udelení súhlasu na jeho použitie
390,00 € Mgr. Marek Budaj, PhD. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. December 2023
Kolektívnu zmluvu zamestnancov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi na rok 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024 - Múzeum Spiša
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Múzeu Spiša so sídlom v Spišskej Novej Vsi Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi