Centrálny register zmlúv

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2023
predmetom zmluvy sú uvedené predmety zo zbierok Východoslovenského múzeá
Zmluva o výpožičke č. 29/2022
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
13. Január 2023
predmetov zmluvy je výpožička zbierkových predmetov v počte 2 ks zo zbierkového fondu Múzea v Kežmarku
Zmluva o výpožičke č. 3/2023
0,00 € Múzeum v Kežmarku Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
10. Január 2023
Zmluva o refundácii nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií
Zmluva o refundácii nákladov za poskytnuté služby a dodávky energií
0,00 € Metrostav Slovakia a.s. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
9. Január 2023
Príkazná zmluva č. 15/2022
Príkazná zmluva č. 15/2022
1 600,00 € Júlia Grejtáková Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
9. Január 2023
Príkazná zmluva č. 16/2022
Príkazná zmluva č. 16/2022
900,00 € Titusz Tóbisz Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. Január 2023
Kolektívna zmluva zamestnancov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi na rok 2023
Kolektívna zmluva zamestnancov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi na rok 2023
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Múzeu Spiša so sídlom v Spišskej Novej Vsi Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. December 2022
Nájomná zmluva č. 8/2022 o nájme nebytového priestoru, uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Nájomná zmluva č. 8/2022
100,00 € Daniel Hamrak Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
19. December 2022
Predaj publikácií Putovanie dejinami Spiša
Komisionárska zmluva Miroslav Števík 2022
0,00 € Miroslav Števík - Scepusium Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. December 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb o oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_104/2022 - právo používania aktuálnych verzií aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS.
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb o oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_104/2022
0,00 € IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. December 2022
Návrh k Zmluve o výpožičke č. 8/ 2022 - predmetom zmluvy je výpožička zbierkových predmetov 16 ks položiek zo zbierkového fondu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi
Návrh k Zmluve o výpožičke č. 8/ 2022
0,00 € Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. December 2022
Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 k Partnerskej dohode medzi Prijímateľom a Partnerom podpísanej 14.08.2020 výlučne mení a dopĺňa nasledovné ustanovenia: článok 2. Zmluvné strany, bod 2.4 Partner 3.
Dodatok č. 1 k partnerskej dohode s OOCR Slovenský raj & Spiš
0,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
28. November 2022
Dielom zmluvy sú parciálne pracovné úlohy súvisiace s II. etapou archeologického výskumu
Zmluva o dielo č. 22022
2 000,00 € Mgr. Dominik Repka Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Predmetom zmluvy je kúpa 160 ks numizmatických predmetov, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva Endel 2022
5 637,00 € Peter Endel Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Predmetom zmluvy je kúpa 390 ks fotografií, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva Janovský 2022
507,00 € PaedDr. Andrej Janovský Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Predmetom zmluvy je kúpa fotografií, historických predmetov a dokumentov, spolu 31 ks, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva č. 4/2022/DO/SVO
600,00 € Ján Palguta Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Predmetom zmluvy je kúpa 2 ks tanierov Igló, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva č. 5/2022/DO/SVO
80,00 € Juraj Pekarovič Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Predmetom zmluvy je kúpa 8 ks fotografií, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva č. 1/2022/DO/SVO
154,00 € Agata Polovková Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Predmetom zmluvy je kúpa 3 párov ženských čižiem, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva č. 2/2022/DO/SVO
150,00 € Bc. Silvia Sanetríková Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Predmetom zmluvy je kúpa 1 ks ženský kabátik, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva č. 3/2022/DO/SVO
100,00 € Ján Školník Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Predmetom zmluvy je kúpa 1 ks košíčka z roku 1909, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva č. 6/2022/DO/SVO
40,00 € Ivana Slivošová Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi