Centrálny register zmlúv

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2022
Vytvorenie krátkeho filmu, ktorý bude zobrazovať atmosféru stredovekého trhu.
Zmluva o dielo č. 3/2022
2 500,00 € Ústav technológií a inovácií, s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. September 2022
vytvorenie šiestich 360° videí, ktoré budú zobrazovať život: šľachtica, roľníka, kopijníka, obchodníka, obuvníka a baníka v stredoveku.
Zmluva o dielo č. 2/2022
4 929,62 € Ústav technológií a inovácií, s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. September 2022
Predmetom vykonania diela je zhotovenie stavby "Obnova dvojitého prejazdu Levočskej brány v Spišskej Novej Vsi", ide o obnovu časti národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len NKP): Provinčný dom - Letná ul. č. 50
Zmluva o dielo č.4/2022
10 083,38 € Š & L stav, s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. September 2022
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pod názvom: „Múzeum v pohybe a obraze (Interaktivita v nových expozíciách História a Príroda Spiša)“, ktoré bude umiestnené v miestnosti 2.17 v objekte Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 3/2022
38 132,00 € Ateliér Masár s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Príkazník sa zaväzuje, že pre príkazcu zrealizuje proces verejného obstarávania predmetu zákazky „Vykonávanie autorského dozoru na stavbe: Rekonštrukcia hospodárskej budovy Markušovce“.
Príkazná zmluva č. 14/2022
0,00 € Ing. Ján Reľovský Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
23. August 2022
Nájomná zmluva č. 7/2022
7/2022
0,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Martin Bartoš
15. August 2022
Zmluva o dielo č. 01/2022
č. 01/2022
10 424,00 € Mgr. art. Martin Rosenberger Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. August 2022
Zmluva o výpožičke č. 3/2022
č. 3/2022
0,00 € Mgr. art. Martin Rosenberger Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Júl 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 41/2022
č. 41/2022
0,00 € Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Júl 2022
Zmluva o prevode správy zbierkových predmetov
PS-1/2022 VSM
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. Júl 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-PM-ZOV-2022/595
0,00 € Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum v Bratislave Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. Júl 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
č. 41/2022
0,00 € Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. Júl 2022
Zmluva č. 3s101/DS/2022-15 o zbere, preprave a zhodnotení vytriedených odpadov
Zmluva č. 3s101/DS/2022-15
0,00 € Brantner Nova, s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Jún 2022
Príkazná zmluva 4/2022
Príkazná zmluva č. 4/2022
730,00 € RNDr. Miroslav Fulín, CSc. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
17. Jún 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva č. 6/2022
50,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Rozália Bodnovičová Šlezáková
15. Jún 2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA 1/2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA 1/2022
Doplnená
44 496,00 € Ateliér Masár s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Jún 2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA a LICENČNÁ ZMLUVA 2/2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA a LICENČNÁ ZMLUVA 2/2022
69 582,00 € Ateliér Masár s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
7. Jún 2022
Nájomná zmluva číslo 4/2022
Zmluva č. 4/2022
50,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Mária Hromjaková
7. Jún 2022
Nájomná zmluva číslo 5/2022
Zmluva č. 5/2022
1,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Súkromná základná umelecká škola Odorín 65
7. Jún 2022
Príkazná zmluva 10/2022
Príkazná zmluva 10/2022
730,00 € RNDr. Vladimír Smetana Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi