Centrálny register zmlúv

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2022
Predmetom zmluvy je kúpa 3 párov ženských čižiem, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva č. 2/2022/DO/SVO
150,00 € Bc. Silvia Sanetríková Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Predmetom zmluvy je kúpa 1 ks ženský kabátik, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva č. 3/2022/DO/SVO
100,00 € Ján Školník Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Predmetom zmluvy je kúpa 1 ks košíčka z roku 1909, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva č. 6/2022/DO/SVO
40,00 € Ivana Slivošová Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Predmetom zmluvy je kúpa 1 ks akordeón, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva č. 8/2022/DO/SVO
500,00 € MUDR. Magdaléna Vršanská Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. November 2022
Modification of the Article 7 - Financial management and payment arrrangements point 8
Amendment n. 1 to the Partnership Agreement
0,00 € Gagarín ehf. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
21. November 2022
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy, ktorým je zákazka „vyhotovenie troch faksimile historických listín z rokov 1209 (1246), 1243, 1271 (1420)“ podľa fotografií.
Zmluva o dielo - Ližbetin Peter
2 200,05 € Ližbetin Peter Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
21. November 2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa vo výške 400€ príjemcovi na financovanie realizácie projektu Čo kvitne okolo nás....(výstava), v termíne 25. 08. – 25. 10. 2022, ("ďalej len projekt")
Zmluva č. FP127/2022
400,00 € Mesto Spišská Nová Ves Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
2. November 2022
Zmluva o výpožičke č. 7/2022
Zmluva o výpožičke č. 7/2022
0,00 € Stredná odborná škola drevárska Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
28. Október 2022
Výkon autorského dozoru na stavbe: Hospodárska budova pri kaštieli v Markušovciach - rekonštrukcia na polyfunkčný kultúrny objekt v rámci projektu CLT01011 Kúria Zuzana - zážitok v múzeu.
Mandátna zmluva 2/2022
15 840,00 € Marta Pichová s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Október 2022
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie služieb stavebného dozoru na stavbe diela "Hospodárska budova pri kaštieli v Markušovciach - rekonštrukcia na polyfunkčný kultúrny objekt"
Mandátna zmluva
Doplnená
78 873,85 € Passive House s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Október 2022
Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) "Hospodárska budova pri kaštieli v Markušovciach - rekonštrukcia na polyfunkčný kultúrny objekt"
Zmluva o dielo
Doplnená
3 281 094,40 € Metrostav Slovakia a.s. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
ZMLUVA O DIELO č. 1
ZMLUVA O DIELO č. 1
500,00 € Mgr. Katarína Šimunková, PhD. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
12. Október 2022
ZMLUVA O DIELO č. 1
ZMLUVA O DIELO č. 1
1 000,00 € Jaroslav Somr Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
3. Október 2022
Zmluva o výpožičke č. 6/2022
Zmluva o výpožičke č. 6/2022
0,00 € Stredná odborná škola drevárska Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. September 2022
Vytvorenie krátkeho filmu, ktorý bude zobrazovať atmosféru stredovekého trhu.
Zmluva o dielo č. 3/2022
2 500,00 € Ústav technológií a inovácií, s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
29. September 2022
vytvorenie šiestich 360° videí, ktoré budú zobrazovať život: šľachtica, roľníka, kopijníka, obchodníka, obuvníka a baníka v stredoveku.
Zmluva o dielo č. 2/2022
4 929,62 € Ústav technológií a inovácií, s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
20. September 2022
Predmetom vykonania diela je zhotovenie stavby "Obnova dvojitého prejazdu Levočskej brány v Spišskej Novej Vsi", ide o obnovu časti národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len NKP): Provinčný dom - Letná ul. č. 50
Zmluva o dielo č.4/2022
10 083,38 € Š & L stav, s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
5. September 2022
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pod názvom: „Múzeum v pohybe a obraze (Interaktivita v nových expozíciách História a Príroda Spiša)“, ktoré bude umiestnené v miestnosti 2.17 v objekte Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva 3/2022
38 132,00 € Ateliér Masár s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. August 2022
Príkazník sa zaväzuje, že pre príkazcu zrealizuje proces verejného obstarávania predmetu zákazky „Vykonávanie autorského dozoru na stavbe: Rekonštrukcia hospodárskej budovy Markušovce“.
Príkazná zmluva č. 14/2022
0,00 € Ing. Ján Reľovský Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
23. August 2022
Nájomná zmluva č. 7/2022
7/2022
0,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Martin Bartoš