Centrálny register zmlúv

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2022
Nájomná zmluva č. 7/2022
7/2022
0,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Martin Bartoš
15. August 2022
Zmluva o dielo č. 01/2022
č. 01/2022
10 424,00 € Mgr. art. Martin Rosenberger Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. August 2022
Zmluva o výpožičke č. 3/2022
č. 3/2022
0,00 € Mgr. art. Martin Rosenberger Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
26. Júl 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 41/2022
č. 41/2022
0,00 € Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
18. Júl 2022
Zmluva o prevode správy zbierkových predmetov
PS-1/2022 VSM
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. Júl 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-PM-ZOV-2022/595
0,00 € Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum v Bratislave Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. Júl 2022
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
č. 41/2022
0,00 € Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
11. Júl 2022
Zmluva č. 3s101/DS/2022-15 o zbere, preprave a zhodnotení vytriedených odpadov
Zmluva č. 3s101/DS/2022-15
0,00 € Brantner Nova, s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
30. Jún 2022
Príkazná zmluva 4/2022
Príkazná zmluva č. 4/2022
730,00 € RNDr. Miroslav Fulín, CSc. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
17. Jún 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva č. 6/2022
50,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Rozália Bodnovičová Šlezáková
15. Jún 2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA 1/2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA 1/2022
Doplnená
44 496,00 € Ateliér Masár s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Jún 2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA a LICENČNÁ ZMLUVA 2/2022
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA a LICENČNÁ ZMLUVA 2/2022
69 582,00 € Ateliér Masár s. r. o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
7. Jún 2022
Nájomná zmluva číslo 4/2022
Zmluva č. 4/2022
50,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Mária Hromjaková
7. Jún 2022
Nájomná zmluva číslo 5/2022
Zmluva č. 5/2022
1,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Súkromná základná umelecká škola Odorín 65
7. Jún 2022
Príkazná zmluva 10/2022
Príkazná zmluva 10/2022
730,00 € RNDr. Vladimír Smetana Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
7. Jún 2022
Nájomná zmluva číslo 3/2022
Zmluva č. 3/2022
20,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Ing. Vladimír Krempaský
7. Jún 2022
Príkazná zmluva 3/2022
Príkazná zmluva 3/2022
730,00 € František Divok Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
7. Jún 2022
Príkazná zmluva 5/2022
Príkazná zmluva 5/2022
730,00 € RNDr. Pavol Chromý Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
7. Jún 2022
Príkazná zmluva 6/2022
Príkazná zmluva 6/2022
730,00 € RNDr. Peter Krišovský Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
7. Jún 2022
Príkazná zmluva 7/2022
Príkazná zmluva 7/2022
200,00 € RNDr. Tomáš Navara. PhD. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi