Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 365/2023/C.
NZHB_370/2023
45,00 € Mesto Spišská Nová Ves Diňová Marta, Ing.
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 366/2023/C.
NZHB_371/2023
18,00 € Mesto Spišská Nová Ves Maxim Michal
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 367/2023/C.
NZHB_372/2023
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Findura Mikuláš
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 368/2023/C.
NZHB_373/2023
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Findura Mikuláš
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 374/2023/C.
NZHB_379/2023
5,00 € Mesto Spišská Nová Ves Bachňák Miroslav, Bc.
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 373/2023/C.
NZHB_378/2023
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Bachňák Miroslav, Bc.
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 372/2023/C.
NZHB_377/2023
30,00 € Mesto Spišská Nová Ves Bachňák Miroslav, Bc.
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 371/2023/C.
NZHB_376/2023
30,00 € Mesto Spišská Nová Ves Bachňák Miroslav, Bc.
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 370/2023/C.
NZHB_375/2023
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Bachňák Miroslav, Bc.
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 369/2023/C.
NZHB_374/2023
21,00 € Mesto Spišská Nová Ves Sabol Jozef
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 375/2023/C.
NZHB_380/2023
12,00 € Mesto Spišská Nová Ves Bachňák Miroslav, Bc.
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 376/2023/C.
NZHB_381/2023
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Arnoul Peter
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 377/2023/C.
NZHB_382/2023
5,00 € Mesto Spišská Nová Ves Arnoul Peter
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 378/2023/C.
NZHB_383/2023
15,00 € Mesto Spišská Nová Ves Pallová Mária, Mgr.
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 379/2023/C.
NZHB_384/2023
80,00 € Mesto Spišská Nová Ves Bačovská Ľubica, Bc.
22. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zbierkového predmetu
INE_005/2024
60,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Mesto Spišská Nová Ves
22. Január 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie urbanistickej štúdie Malé pole
ZOPFPO_002/2024
938,00 € Mackovjak Michal Mesto Spišská Nová Ves
22. Január 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie urbanistickej štúdie Malé pole
ZOPFPO_003/2024
641,00 € Vojtášová Anna Mesto Spišská Nová Ves
22. Január 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie urbanistickej štúdie Malé pole
ZOPFPO_004/2024
1 106,00 € Tomajková Ivana, PhDr. Mesto Spišská Nová Ves
22. Január 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie urbanistickej štúdie Malé pole
ZOPFPO_005/2024
685,00 € Zajac Milan Mesto Spišská Nová Ves