Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 122/2024/C
NZHB_121/2024
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Čmeľová Ingrid, Mgr.
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - transfér
FP_054/2024
700,00 € Dobrovoľný hasičský zbor SNV Mesto Spišská Nová Ves
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 121/2024/C
NZHB_120/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Jasečková Katarína
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 133/2024/C
NZHB_132/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Vargová Dagmar, JUDr.
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 132/2024/C
NZHB_131/2024
360,00 € Mesto Spišská Nová Ves Dulová Edita
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 131/2024/C
NZHB_130/2024
30,00 € Mesto Spišská Nová Ves Rusch Stanislav
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 130/2024/C
NZHB_129/2024
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Rusch Stanislav
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 129/2024/C
NZHB_128/2024
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Rusch Stanislav
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 128/2024/C
NZHB_127/2024
180,00 € Mesto Spišská Nová Ves Bolfová Jozefina
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 127/2024/C
NZHB_126/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Andreánská Zuzana
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 134/2024/C
NZHB_133/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Pacholská Iveta, Mgr.
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 135/2024/C
NZHB_134/2024
36,00 € Mesto Spišská Nová Ves Lapšanská Slavomíra
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 136/2024/C
NZHB_135/2024
180,00 € Mesto Spišská Nová Ves Dzurňáková Beata
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. NZ_048/2023
NZ_023/2024
0,00 € Key Energy s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 10591/2022-M_ODPD
NFP_004/2024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
21. Máj 2024
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
INE_063/2024
0,00 € SANIMED, spol. s r.o. Mesto Spišská Nová Ves
21. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
INE_064/2024
0,00 € Centrum voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
20. Máj 2024
Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
FP_053/2024
1 667,70 € M - VITAL - V.I.P. Mesto Spišská Nová Ves
20. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. NZ_044/2023
NZ_018/2024
0,00 € SERIO s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
20. Máj 2024
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. NZ_045/2023
NZ_019/2024
0,00 € AREDO s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves