Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Poistná zmluva
INE_006/2024
43 896 553,19 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
13. Máj 2024
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb "Služby komplexného nakladania s odpadmi 2024 - 2028"
ZOPS_017/2024
8 584 004,40 € Brantner Nova, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
2. November 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
NFP_005/2023
3 675 930,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
30. Január 2023
Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode č. 290/2020 o poskytnutí služieb
ZOPS_005/2023
1 604 898,53 € Brantner Nova, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby na rok 2024.
ZOPFPO_008/2024
1 398 600,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1167/2023-M_ODFSS
1 287 540,00 € Mesto Spišská Nová Ves Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
30. Máj 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia hotela Šport na ul. T. Vansovej 15711/11 Spišská Nová Ves
ZOD_005/2023
1 079 707,12 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
20. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 182/2022 - Rekonštrukcia hotela Šport
ZOD_013/2022
960 000,13 € EUROBAU s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
11. Marec 2024
Kúpna zmluva
KZN_033/2023
871 000,00 € SN Centrum s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
9. Február 2024
Dohoda k rozhodnutiu o uložení poskytovania dopravných služieb (MHD)
INE_018/2024
836 221,00 € eurobus, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
19. September 2022
ZOPS - D15 - MHD 2022
ZOPS_021/2022
823 971,00 € eurobus, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
23. Marec 2023
Dohoda k Rozhodnutiu č. 1404/2022/3-práv. zo dňa 27. 12. 2022 o uložení poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej doprave na území mesta Spišská Nová Ves
INE_019/2023
821 260,00 € eurobus a.s. Mesto Spišská Nová Ves
11. December 2023
Záložná zmluva
ZAZ_001/2023
785 759,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Spišská Nová Ves
3. Január 2024
Zmluva o úvere č. 800/478/2023
ZOPU_001/2023
604 430,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Spišská Nová Ves
26. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z-302021AWR-1596/2021
NFP_001/2024
603 065,30 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
23. Február 2024
Modernizácia umelej trávnatej plochy na futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi
ZOD_003/2024
583 412,56 € SPORTER s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 270/2023 - Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi
ZOD_008/2023
580 729,66 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
27. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BYU7-73-87
NFP_009/2022
560 299,45 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Spišská Nová Ves
16. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041BDB7-431-65
NFP_004/2022
530 839,07 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Spišská Nová Ves
3. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041BDB7-431-65
NFP_006/2022
530 839,07 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Spišská Nová Ves