Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Modernizácia umelej trávnatej plochy na futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi
ZOD_003/2024
583 412,56 € SPORTER s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
22. Február 2024
Nájomná zmluva
NZ_005/2024
20,00 € Lutter Peter Mesto Spišská Nová Ves
22. Február 2024
Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
FP_030/2024
4 973,76 € SENIORPARK n. o. Mesto Spišská Nová Ves
22. Február 2024
Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby.
FP_031/2024
4 029,60 € ÚSVIT - ML, n.o. Mesto Spišská Nová Ves
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_028/2024
6 000,00 € KONTRA Mesto Spišská Nová Ves
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
NZHB_046/2024
750,00 € Les pre ľudí Mesto Spišská Nová Ves
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 032/2023
INE_024/2024
0,00 € Dziaková Silvia Mesto Spišská Nová Ves
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_029/2024
500,00 € Občianske združenie pri "Základnej škole Lipová 13, Spišská Nová Ves" Mesto Spišská Nová Ves
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_046/2024
750,00 € Les pre ľudí Mesto Spišská Nová Ves
21. Február 2024
nájomná zmluva
NZ_003/2024
88,00 € Petrovič Matej Mesto Spišská Nová Ves
21. Február 2024
nájomná zmluva
NZ_004/2024
60,00 € ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 42/2024/C.
NZHB_042/2024
17,50 € Mesto Spišská Nová Ves Katrenič Robert
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 43/2024/C.
NZHB_043/2024
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Piovarcsy Karol, RNDr.
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 44/2024/C.
NZHB_044/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Hatala Juraj, Mgr.
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 45/2024/C.
NZHB_045/2024
10,50 € Mesto Spišská Nová Ves Danielová Oľga
20. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZNB_001/2024
396,00 € Tauber Radoslav Mesto Spišská Nová Ves
20. Február 2024
Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
MZ_003/2024
5 000,00 € Obstarávateľ SK, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 41/2024/C.
NZHB_041/2024
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Jacková Oľga, Mgr.
16. Február 2024
Nájomná zmluva
NZ_002/2024
12,00 € Mačáková Eva, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
16. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme dopravného prostriedku č. NZ_018/2021
INE_182/2023
0,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves