Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 196/2024/C
NZHB_195/2024
25,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kešeľáková Margita
22. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 195/2024/C
NZHB_194/2024
24,00 € Mesto Spišská Nová Ves Mačingová Beáta
22. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 194/2024/C
NZHB_193/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Nováčková Jarmila
22. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 193/2024/C
NZHB_192/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Oravec Milan
22. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 192/2024/C
NZHB_191/2024
360,00 € Mesto Spišská Nová Ves Hlucháň Jozef
22. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 191/2024/C
NZHB_190/2024
18,00 € Mesto Spišská Nová Ves Šefčík Andrej
22. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 190/2024/C
NZHB_189/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Mahdal Rastislav
22. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 197/2024/C
NZHB_196/2024
21,00 € Mesto Spišská Nová Ves Surovcová Mária
19. Júl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_078/2024
260,00 € Žiga Miroslav Mesto Spišská Nová Ves
19. Júl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_079/2024
125,00 € Dolnačková Mária Mesto Spišská Nová Ves
18. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. NZ_031/2018
NZNB_012/2024
334,37 € Želinský Ján Mesto Spišská Nová Ves
17. Júl 2024
Poistná zmluva
INE_081/2024
2 645,04 € Union poisťovňa, a. s. Mesto Spišská Nová Ves
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_069/2024
1 000,00 € Mesto Spišská Nová Ves Športový klub FbK Kométa Spišská Nová Ves
16. Júl 2024
Zmluva o akceptácii platobných kariet č. A 6020-01/2024
INE_080/2024
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
12. Júl 2024
Nájomná zmluva
NZ_040/2024
80,00 € SVB Ondava Mesto Spišská Nová Ves
12. Júl 2024
Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb v oblasti výkonu činnosti stavebný dozor č. 317/2024 - stavba: Modernizácia umelej trávnatej plochy na futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi
MZ_007/2024
6 500,00 € RMF Stav s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_068/2024
500,00 € Mesto Spišská Nová Ves Futbalový klub Spišská Nová Ves
10. Júl 2024
Nájomná zmluva
NZ_039/2024
3 936,00 € Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
9. Júl 2024
Zmluva č. 249/2024 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
FP_067/2024
2 686,05 € Zariadenie pre seniorov Minor, n.o. Mesto Spišská Nová Ves
9. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 170/2024/C
NZHB_169/2024
28,00 € Mesto Spišská Nová Ves Majerčíková Slavomíra