Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 71/2024/C.
NZHB_070/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Jadroňová Anna
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 70/2024/C.
NZHB_069/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Škopová Veronika
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 69/2024/C.
NZHB_068/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Vaštík Ján
5. Apríl 2024
Dohoda o užívaní spoločnej nehnuteľnosti č. 2-17/2024-CPKE-MP
INE_052/2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Centrum podpory Košice Mesto Spišská Nová Ves
3. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v jedálni
FP_044/2024
35 280,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
3. Apríl 2024
Zmluva o dielo na realizáciu zákazky "Vodné plochy mesta Spišská Nová Ves"
ZOD_007/2024
15 048,00 € AGROPROJEKT NITRA, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
3. Apríl 2024
Zmluva o dielo na realizáciu zákazky "Vodné plochy mesta Spišská Nová Ves"
ZOD_006/2024
8 580,00 € AGROPROJEKT NITRA, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
3. Apríl 2024
Zmluva o dielo na realizáciu zákazky "Vodné plochy mesta Spišská Nová Ves"
ZOPFPO_031/2024
8 580,00 € AGROPROJEKT NITRA, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
3. Apríl 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu
ZOPFPO_030/2024
2 200,00 € Panorama city s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
3. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce
INE_051/2024
0,00 € Okresný súd Mesto Spišská Nová Ves
3. Apríl 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu
ZOPFPO_029/2024
2 200,00 € Mulíková Veronika, Mgr. Mesto Spišská Nová Ves
3. Apríl 2024
Dohoda č. 03/2024 o poskytnutí finančného príspevku na údržbu bytového fondu
INE_050/2024
1 000,00 € Hegyköziová Zuzana Mesto Spišská Nová Ves
3. Apríl 2024
Dohoda č. 01/2024 o poskytnutí finančného príspevku na údržbu bytového fondu
INE_049/2024
2 000,00 € Ondrušová Eva Mesto Spišská Nová Ves
3. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 82/2024 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
FP_045/2024
6 867,41 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_020/2024
135,00 € Giňa Marián Mesto Spišská Nová Ves
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_021/2024
141,00 € Janecová Emília Mesto Spišská Nová Ves
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_022/2024
129,00 € Horváth Tibor Mesto Spišská Nová Ves
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_023/2024
19,00 € Rusnáková Lívia Mesto Spišská Nová Ves
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_024/2024
154,00 € Fiedlerová Kristína Mesto Spišská Nová Ves
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_028/2024
123,00 € Ondrušová Eva Mesto Spišská Nová Ves