Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 78/2024/C.
NZHB_077/2024
22,50 € Mesto Spišská Nová Ves Novák Jaroslav
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 79/2024/C.
NZHB_078/2024
24,00 € Mesto Spišská Nová Ves Nováčeková Eva
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 80/2024/C.
NZHB_079/2024
30,00 € Mesto Spišská Nová Ves Cicman Pavol
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 81/2024/C.
NZHB_080/2024
24,00 € Mesto Spišská Nová Ves Bežilová Mária, Ing.
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 82/2024/C.
NZHB_081/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Magyarová Magdaléna
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 83/2024/C.
NZHB_082/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Majerčáková Oľga, RNDr., CSc.
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 57/2024/C.
NZHB_056/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Rusinová Erika, Ing.
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 58/2024/C.
NZHB_057/2024
31,50 € Mesto Spišská Nová Ves Barna Roman, Ing.
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 59/2024/C.
NZHB_058/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Freimannová Val
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 60/2024/C.
NZHB_059/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Šebestová Tatiana
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 61/2024/C.
NZHB_060/2024
42,00 € Mesto Spišská Nová Ves Pemčáková Milota, PaedDr.
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZN_003/2024
18 490,32 € PEVINEL, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 68/2024/C.
NZHB_067/2024
6,00 € Mesto Spišská Nová Ves Raffajová Helena
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 67/2024/C.
NZHB_066/2024
28,00 € Mesto Spišská Nová Ves Valas Peter, Ing.
5. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD_008/2024
1 200,00 € Valigura Tomáš Mesto Spišská Nová Ves
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 66/2024/C.
NZHB_065/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Holečková Mária
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 65/2024/C.
NZHB_064/2024
2,50 € Mesto Spišská Nová Ves Kyčáková Darina
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 64/2024/C.
NZHB_063/2024
108,00 € Mesto Spišská Nová Ves Hrebeňárová Katarína
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 63/2024/C.
NZHB_062/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Leško Štefan
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 62/2024/C.
NZHB_061/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Jarošová Valéria