Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu mesta SNV
ZOPFPO_036/2024
500,00 € Badzík Martin Mesto Spišská Nová Ves
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva
NZ_015/2024
1 779,95 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
23. Apríl 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
ZPDS_006/2024
0,00 € Šteiner Štefan Mesto Spišská Nová Ves
23. Apríl 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
ZPDS_005/2024
0,00 € Ondrušová Eva Mesto Spišská Nová Ves
23. Apríl 2024
Zmluva č. 24ZVS0000188301D o pripojení do distribučnej sústavy - Vojtková Mária, Levočská 16/50, SNV
ZPDS_004/2024
0,00 € Vojtková Mária Mesto Spišská Nová Ves
23. Apríl 2024
Zmluva č. 24ZVS00004639201 o pripojení do distribučnej sústavy - Hyrošová Karolína, Medza 6, SNV
ZPDS_003/2024
0,00 € Hyrošová Karolína Mesto Spišská Nová Ves
23. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_040/2024
123,00 € Vojtková Mária Mesto Spišská Nová Ves
23. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
NZNB_002/2024
263,54 € Sabadin Jozef Mesto Spišská Nová Ves
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva
INE_058/2024
7 602,00 € BMTauto s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva pes
KZP_001/2024
60,00 € Hanáková Nataša Mesto Spišská Nová Ves
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZN_007/2024
1 147,68 € Zdravecký Igor Mesto Spišská Nová Ves
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_038/2024
151,00 € Čonková Andrea Mesto Spišská Nová Ves
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_039/2024
140,00 € Jendrálová Lívia Mesto Spišská Nová Ves
22. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - kosenie Novoveská Huta a Ferčekovce
ZOPS_014/2024
11 028,36 € ZVARA, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
22. Apríl 2024
Protokol o odovzdaní a prevatí majetku - dodatok č. 61
INE_057/2024
0,00 € Správa telovýchovných zariadení Mesto Spišská Nová Ves
22. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmuna podporu obnovy a odolnosti č. 13I01-22-V02-00045-Z01
NFP_003/2024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 86/2024/C - Peter Dzurilla
NZHB_085/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Dzurilla Peter
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 85/2024/C - Bc. Ivan Goleňa
NZHB_084/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Goleňa Ivan, Bc.
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 84/2024/C - Oravec
NZHB_083/2024
24,00 € Mesto Spišská Nová Ves Oravec Juraj
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 96/2024/C
NZHB_095/2024
22,50 € Mesto Spišská Nová Ves Markulíková Zdenka