Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena
INE_061/2024
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
2. Máj 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu
ZOPFPO_037/2024
2 200,00 € STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní verejnoprospešných služieb na zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v meste Spišská Nová Ves č. 502/2023
ZOPS_015/2024
5 500,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení verejnoprospešných prác v meste Spišská Nová Ves č. 606/2023 (vysprávky miestnych a účelových ciest)
ZOPS_016/2024
-5 581,62 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_041/2024
177,00 € Giľáková Monika Mesto Spišská Nová Ves
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_042/2024
52,79 € Horváth Miroslav Mesto Spišská Nová Ves
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZN_009/2024
638,40 € Žiška Ján Mesto Spišská Nová Ves
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva
NZ_016/2024
32,00 € Demek Peter, JUDr., PhD. Mesto Spišská Nová Ves
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_051/2024
400,00 € Športový Klub ROHALS Mesto Spišská Nová Ves
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_052/2024
500,00 € SPK Medveď Mesto Spišská Nová Ves
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_048/2024
850,00 € Športový klub Šulerloch Mesto Spišská Nová Ves
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_049/2024
1 000,00 € Laguna Bowlingový klub (LBK) Mesto Spišská Nová Ves
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_050/2024
200,00 € Plavecký seniorsky klub Spišská Nová Ves, o.z. Mesto Spišská Nová Ves
24. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZOZVB_004/2024
1 450,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Spišská Nová Ves
24. Apríl 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu mesta SNV
ZOPFPO_036/2024
500,00 € Badzík Martin Mesto Spišská Nová Ves
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva
NZ_015/2024
1 779,95 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
23. Apríl 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
ZPDS_006/2024
0,00 € Šteiner Štefan Mesto Spišská Nová Ves
23. Apríl 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
ZPDS_005/2024
0,00 € Ondrušová Eva Mesto Spišská Nová Ves
23. Apríl 2024
Zmluva č. 24ZVS0000188301D o pripojení do distribučnej sústavy - Vojtková Mária, Levočská 16/50, SNV
ZPDS_004/2024
0,00 € Vojtková Mária Mesto Spišská Nová Ves
23. Apríl 2024
Zmluva č. 24ZVS00004639201 o pripojení do distribučnej sústavy - Hyrošová Karolína, Medza 6, SNV
ZPDS_003/2024
0,00 € Hyrošová Karolína Mesto Spišská Nová Ves