Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 376/2023/C.
NZHB_381/2023
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Arnoul Peter
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 377/2023/C.
NZHB_382/2023
5,00 € Mesto Spišská Nová Ves Arnoul Peter
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 378/2023/C.
NZHB_383/2023
15,00 € Mesto Spišská Nová Ves Pallová Mária, Mgr.
22. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 379/2023/C.
NZHB_384/2023
80,00 € Mesto Spišská Nová Ves Bačovská Ľubica, Bc.
22. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme zbierkového predmetu
INE_005/2024
60,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Mesto Spišská Nová Ves
22. Január 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie urbanistickej štúdie Malé pole
ZOPFPO_002/2024
938,00 € Mackovjak Michal Mesto Spišská Nová Ves
22. Január 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie urbanistickej štúdie Malé pole
ZOPFPO_003/2024
641,00 € Vojtášová Anna Mesto Spišská Nová Ves
22. Január 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie urbanistickej štúdie Malé pole
ZOPFPO_004/2024
1 106,00 € Tomajková Ivana, PhDr. Mesto Spišská Nová Ves
22. Január 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie urbanistickej štúdie Malé pole
ZOPFPO_005/2024
685,00 € Zajac Milan Mesto Spišská Nová Ves
22. Január 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie urbanistickej štúdie Malé pole
ZOPFPO_006/2024
273,00 € Naščáková Jana, Ing.arch. Mesto Spišská Nová Ves
22. Január 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie urbanistickej štúdie Malé pole
ZOPFPO_001/2024
371,00 € Šubová Irena Mesto Spišská Nová Ves
22. Január 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie urbanistickej štúdie Malé pole
ZOPFPO_007/2024
1 196,00 € Vikartovský Ivan Mesto Spišská Nová Ves
19. Január 2024
Zmluva č. 7/2024 o poskytovaní finančných prostriedkov
INE_004/2024
3 000,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
18. Január 2024
Dodatok č. 37 k Zmluve č. 197/2004 o prenájme lesnej a ostatnej pôdy, lesných porastov
INE_181/2023
70 000,00 € Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
17. Január 2024
Kúpna zmluva pes
KZP_011/2023
60,00 € Kelich Lucia Mesto Spišská Nová Ves
17. Január 2024
Kúpna zmluva pes
KZP_012/2023
60,00 € Síkorová Jana Mesto Spišská Nová Ves
17. Január 2024
Kúpna zmluva pes
KZP_013/2023
60,00 € Paličková Hana Mesto Spišská Nová Ves
17. Január 2024
Kúpna zmluva pes
KZP_014/2023
65,00 € Home 4 Pets z. s. Mesto Spišská Nová Ves
17. Január 2024
Prenájom optického vlákna
NZ_001/2024
504,00 € ALTIS interier s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
17. Január 2024
Zmluva č. 19/2024 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku.
FP_002/2024
45 600,00 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves