Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2024/C.
NZHB_023/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Bujňák Andrej, Mgr.
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2024/C.
NZHB_022/2024
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Ferenc Radovan
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2024/C.
NZHB_021/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Králová Mária
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2024/C.
NZHB_020/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Štiffelová Anna
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2024/C.
NZHB_019/2024
42,00 € Mesto Spišská Nová Ves Pančik Dušan, Ing.
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2024/C.
NZHB_018/2024
12,00 € Mesto Spišská Nová Ves Žemba Ján
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2024/C.
NZHB_017/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Čurná Janka
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2024/C.
NZHB_016/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kovaličová Darina, RNDr.
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2024/C.
NZHB_015/2024
24,50 € Mesto Spišská Nová Ves Kovaličová Darina, RNDr.
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2024/C.
NZHB_014/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Tižová Daniela
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13/2024/C.
NZHB_013/2024
360,00 € Mesto Spišská Nová Ves Tarbajová Anna
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 25/2024/C.
NZHB_025/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Katreničová Dagmar
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 26/2024/C.
NZHB_026/2024
40,00 € Mesto Spišská Nová Ves Zemková Mariana
6. Február 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie a spracovanie ÚŠ Malé pole - časť sever
ZOPFPO_009/2024
764,00 € Palacková Adriána, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
6. Február 2024
darovacia zmluva
DZ_004/2024
450,00 € Vaľko Bohuslav, PhDr. Mesto Spišská Nová Ves
2. Február 2024
Zmluva o spolupráci a poradenstve
ZOS_001/2024
5 880,00 € A4A Agency, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
2. Február 2024
Doplnok č. 9 ku Kolektívnej zmluve na rok 2009
INE_017/2024
0,00 € ZOOZ SLOVES pri MsÚ, Štefánikovo námestie 1, SNV Mesto Spišská Nová Ves
2. Február 2024
Rámcová zmluva o zabezpečení verejnoprospešných prác v meste Spišská Nová Ves č.606/2023 (vysprávky miestnych a účelových ciest)
ZOPS_031/2023
218 267,94 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2020/002
ZOPS_004/2024
2 400,00 € SPIŠ CLEAN s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2024/001
ZOPS_003/2024
2 073,60 € SPIŠ CLEAN s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves