Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 2/2024
NZ_024/2024
350,00 € Niemašíková Anna Mesto Spišská Nová Ves
28. Máj 2024
Zmluva o dočasnom užívaní NP č. 06/09/2024-ZRTEC
NZ_025/2024
187,00 € Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
28. Máj 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
INE_073/2024
180,00 € Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
27. Máj 2024
Zmluva č. 242/2024 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov a o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
FP_056/2024
1 200,00 € Harmónia Chmeľová, n.o. Mesto Spišská Nová Ves
27. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študenta UPJŠ v Košiciach, Fakulty verejnej správy
INE_072/2024
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy Mesto Spišská Nová Ves
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 137/2024/C
NZHB_136/2024
180,00 € Mesto Spišská Nová Ves Penxová Barbora, MUDr.
24. Máj 2024
Zmluva č. 241/2024 o poskytovaní sociálnej služby.
INE_067/2024
0,00 € Kolesárová Alica Mesto Spišská Nová Ves
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 138/2024/C
NZHB_137/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Hrubčová Ilona
24. Máj 2024
Zmluva č. 258/2024 o poskytovaní sociálnej služby.
INE_068/2024
0,00 € Čiripová Irena Mesto Spišská Nová Ves
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_055/2024
1 000,00 € Compact -parašutistická skupina SNV Mesto Spišská Nová Ves
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 126/2024/C
NZHB_125/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Bežilová Anna
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 125/2024/C
NZHB_124/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Baculák Ján
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 124/2024/C
NZHB_123/2024
30,00 € Mesto Spišská Nová Ves Halasová Viera
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 123/2024/C
NZHB_122/2024
36,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kuchtová Elena
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 122/2024/C
NZHB_121/2024
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Čmeľová Ingrid, Mgr.
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - transfér
FP_054/2024
700,00 € Dobrovoľný hasičský zbor SNV Mesto Spišská Nová Ves
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 121/2024/C
NZHB_120/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Jasečková Katarína
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 133/2024/C
NZHB_132/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Vargová Dagmar, JUDr.
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 132/2024/C
NZHB_131/2024
360,00 € Mesto Spišská Nová Ves Dulová Edita
23. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 131/2024/C
NZHB_130/2024
30,00 € Mesto Spišská Nová Ves Rusch Stanislav