Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Dohoda č. 2/2024 o poskytnutí finančného príspevku na údržbu bytového fondu
INE_053/2024
2 000,00 € Čačová Elena Mesto Spišská Nová Ves
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
FP_046/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb informátora
ZOPS_009/2024
0,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_030/2024
111,00 € Polláková Božena Mesto Spišská Nová Ves
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_031/2024
40,00 € Horváth Miroslav Mesto Spišská Nová Ves
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu - Mika Kamil, Potočná 15/11, SNV
NZB_032/2024
51,00 € Mika Kamil Mesto Spišská Nová Ves
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 72/2024/C.
NZHB_071/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Jánošíková Agnesa
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 73/2024/C.
NZHB_072/2024
54,00 € Mesto Spišská Nová Ves Nálepová Jana
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 74/2024/C.
NZHB_073/2024
54,00 € Mesto Spišská Nová Ves Nálepová Jana
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 75/2024/C.
NZHB_074/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kleinová Dagmar, PhDr.
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 76/2024/C.
NZHB_075/2024
180,00 € Mesto Spišská Nová Ves Dimitrovová Helena
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 77/2024/C.
NZHB_076/2024
31,50 € Mesto Spišská Nová Ves Kotlár Pavol
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 78/2024/C.
NZHB_077/2024
22,50 € Mesto Spišská Nová Ves Novák Jaroslav
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 79/2024/C.
NZHB_078/2024
24,00 € Mesto Spišská Nová Ves Nováčeková Eva
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 80/2024/C.
NZHB_079/2024
30,00 € Mesto Spišská Nová Ves Cicman Pavol
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 81/2024/C.
NZHB_080/2024
24,00 € Mesto Spišská Nová Ves Bežilová Mária, Ing.
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 82/2024/C.
NZHB_081/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Magyarová Magdaléna
6. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 83/2024/C.
NZHB_082/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Majerčáková Oľga, RNDr., CSc.
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 57/2024/C.
NZHB_056/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Rusinová Erika, Ing.
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 58/2024/C.
NZHB_057/2024
31,50 € Mesto Spišská Nová Ves Barna Roman, Ing.