Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2024
Zmluva č. 52/2024 o poskytovaní sociálnej služby.
INE_015/2024
0,00 € Šimová Eva, PhDr., CSc. Mesto Spišská Nová Ves
1. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy č. 547/2023 o poskytovaní sociálnej služby.
DOUZ001/2024
0,00 € Fabini Albin, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
1. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2024/003
ZOPS_005/2024
2 923,20 € SPIŠ CLEAN s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
1. Február 2024
Protokol o odovzdaní a prevatí majetku
INE_016/2024
0,00 € Správa telovýchovných zariadení Mesto Spišská Nová Ves
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí FP - RKC
INE_009/2024
348 147,00 € Rímskokat.cirkev,Biskupstvo Sp.Podhradie Mesto Spišská Nová Ves
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku- SKCH
INE_010/2024
242 465,00 € Spišská katolícka charita Mesto Spišská Nová Ves
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku - Evanj. cirkev
INE_011/2024
127 328,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku - BRANTIA
INE_012/2024
127 328,00 € BRANTIA, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku - ALŽBETKA
INE_013/2024
57 876,00 € ALŽBETKA, n. o. Mesto Spišská Nová Ves
31. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku - SLNIEČKO
INE_014/2024
71 063,00 € SLNIEČKO Spiš s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o preúčtovaní ceny elektrickej energie
INE_008/2024
0,00 € DOEL s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/2024/C.
NZHB_002/2024
180,00 € Mesto Spišská Nová Ves Tamašík Mikušová Michaela
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/2024/C.
NZHB_001/2024
17,50 € Mesto Spišská Nová Ves Polláková Marta
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6/2024/C.
NZHB_006/2024
54,00 € Mesto Spišská Nová Ves Štrauch Jaroslav
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/2024/C.
NZHB_005/2024
40,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kolářová Anna
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2024/C.
NZHB_004/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kuchárek Pavel, Ing.
29. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/2024/C.
NZHB_003/2024
72,00 € Mesto Spišská Nová Ves Ruman František, Mgr.
26. Január 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
ZOPS_002/2024
66 693,31 € Slovenská pošta, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby na rok 2024.
ZOPFPO_008/2024
1 398 600,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby na rok 2024
INE_007/2024
63 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves