Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 89/2024/C
NZHB_088/2024
36,00 € Mesto Spišská Nová Ves Ludviková Katarína
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 88/2024/C - Alena Gadušová
NZHB_087/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Gadušová Alena
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 87/2024/C - Veronika Čemanová
NZHB_086/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Čemanová Veronika
19. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZN_008/2024
2 793,00 € Pustay Rudolf, MUDr. Mesto Spišská Nová Ves
19. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - kosenie sídlisko Mier
ZOPS_011/2024
80 310,38 € CSGARDEN s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
19. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - kosenie sídlisko Tarča
ZOPS_012/2024
60 381,61 € CSGARDEN s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
19. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - kosenie sídlisko Západ
ZOPS_013/2024
28 916,09 € CSGARDEN s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
18. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_037/2024
53,00 € Horváth Marek Mesto Spišská Nová Ves
18. Apríl 2024
Rámcová zmluva o vkladoch č. 148/ZV/2024
INE_056/2024
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
17. Apríl 2024
Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
ZOPS_010/2024
1 020,00 € SVT, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
17. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_010/2024
2 749,16 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
NZ_014/2024
51,66 € Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany Mesto Spišská Nová Ves
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
NZ_013/2024
106,88 € Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany Mesto Spišská Nová Ves
17. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZOZVB_003/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
17. Apríl 2024
Protokol o prechode vlastníckeho práva Slovenskej republiky k nehnuteľnému majetku do vlastníctva obce
INE_054/2024
0,00 € Okresný úrad Košice Mesto Spišská Nová Ves
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZN_006/2024
37,50 € Živčáková Helena Mesto Spišská Nová Ves
17. Apríl 2024
Dohoda č. 24/44/010/13 o pomoci v hmotnej núdzi §10
INE_055/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
16. Apríl 2024
kúpna zmluva
KZN_004/2024
869,75 € Pokryvka Peter Mesto Spišská Nová Ves
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZN_005/2024
185,00 € Mašlár Radomír Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_033/2024
120,00 € Čačová Elena Mesto Spišská Nová Ves