Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_010/2024
2 749,16 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
NZ_014/2024
51,66 € Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany Mesto Spišská Nová Ves
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
NZ_013/2024
106,88 € Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany Mesto Spišská Nová Ves
17. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZOZVB_003/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
17. Apríl 2024
Protokol o prechode vlastníckeho práva Slovenskej republiky k nehnuteľnému majetku do vlastníctva obce
INE_054/2024
0,00 € Okresný úrad Košice Mesto Spišská Nová Ves
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZN_006/2024
37,50 € Živčáková Helena Mesto Spišská Nová Ves
17. Apríl 2024
Dohoda č. 24/44/010/13 o pomoci v hmotnej núdzi §10
INE_055/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
16. Apríl 2024
kúpna zmluva
KZN_004/2024
869,75 € Pokryvka Peter Mesto Spišská Nová Ves
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZN_005/2024
185,00 € Mašlár Radomír Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_033/2024
120,00 € Čačová Elena Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve č. 19/2024 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku
FP_047/2024
48 000,00 € Opatrovateľské služby a poradenstvo ARELLA s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_034/2024
140,00 € Hyrošová Karolína Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_035/2024
32,00 € Šandor Jozef Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_036/2024
151,00 € Čonka Miroslav Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu mesta SNV
ZOPFPO_032/2024
5 700,00 € FĽUDER, spol. s r.o. Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu mesta SNV
ZOPFPO_033/2024
1 700,00 € Kupčik Štefan Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu mesta SNV
ZOPFPO_034/2024
2 200,00 € Géci-Borová Mária Mesto Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu mesta SNV
ZOPFPO_035/2024
1 200,00 € Romaňák Milan Mesto Spišská Nová Ves
11. Apríl 2024
Dohoda č. 2/2024 o poskytnutí finančného príspevku na údržbu bytového fondu
INE_053/2024
2 000,00 € Čačová Elena Mesto Spišská Nová Ves
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
FP_046/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves