Centrálny register zmlúv

Obec Stráne pod Tatrami

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok k zmluve o združ. dodávke elektriny 04/202
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice Obec Stráne pod Tatrami
29. Január 2024
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu 05/
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Stráne pod Tatrami
29. Január 2024
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania 06/202
220,80 € Centrum voľného času Obec Stráne pod Tatrami
17. Január 2024
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva 01/2024
20 150,00 € Ivory Slovakia, s. r. o., Mlynská 938/23, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
17. Január 2024
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva 02/2024
38 200,00 € Ing. Adrián Gallik, Športová 1264, 059 01 Spišská Belá Obec Stráne pod Tatrami
17. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb 03/2024
30 240,00 € PROAGE s. r. o., Hlavná 119, 040 01 Košice Obec Stráne pod Tatrami
13. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytnutí služieb 083/2023
2 200,00 € Ivory Slovakia, s. r. o., Mlynská 938/23, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
13. December 2023
Uznanie dlho s dohodou o splátkach
Uznanie dlho s dohodou o splátkach 084/2023
1 141,11 € Obec Stráne pod Tatrami Emil Mišalko a manželka Silvia Mišalková
13. December 2023
Poistenie majetku
5509001280 087/2023
302,14 € Komunálna poisťovna a.s. Obec Stráne pod Tatrami
5. December 2023
Dodatok č. 4
Dodatok č.4 k zumluve o dielo č. 5/2022 081/2023
0,00 € ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
5. December 2023
Dodatok č. 5
Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 5/2022 082/2023
23 199,00 € ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3, 058 01 Poprad Obec Stráne pod Tatrami
29. November 2023
Dohoda o postupení práv a povinností
Dohoda o postupení práv a povinností 079/2023
0,00 € Audit Accounting, s.r.o.- audítorska spoločnosť Obec Stráne pod Tatrami, 2, 059 76 Stráne pod Tatrami
29. November 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
5509001279 080/2023
229,23 € Komunálna poisťovna a.s. Obec Stráne pod Tatrami
21. November 2023
Zmluva o pripojení
Zmluva o pripojení 069/2023
0,00 € HGdata s. r. o., 473, 059 55 Ždiar Obec Stráne pod Tatrami
21. November 2023
Zmluva o nájme
Zmluva o nájme 070/2023
0,00 € HGdata s. r. o., 473, 059 55 Ždiar Obec Stráne pod Tatrami
21. November 2023
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek kom. odpadov
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných z
0,00 € ESPIK Group s. r. o., Orlov 133, 065 43 Orlov Obec Stráne pod Tatrami
21. November 2023
Poistenie majetku
Poistenie majtku 074/2023
875,18 € Komunálna poisťovna a.s. Obec Stráne pod Tatrami
21. November 2023
Úrazové poistenie
Úrazové poistenie 073/2023
225,00 € Komunálna poisťovna a.s. Obec Stráne pod Tatrami
21. November 2023
Servisná zmluva WiFi pre teba
Servisná zmluva WiFi pre teba 072/2023
185,00 € SERVICE Harmata s. r. o., Bernolákova 1049/13, 052 70 Spišská Nová Ves Obec Stráne pod Tatrami
21. November 2023
Dohoda 23/46/010/16
Dohoda 23/46/010/16 075/2023
0,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok Obec Stráne pod Tatrami