Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí rezervovanej kapacity
101104723ZoMRK
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Jasov
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
21022024
1 000,00 € JASFIT, o.z. Jasov
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
21022024-1
1 500,00 € Klub rekreačných športovcov v Jasove, o.z. Jasov
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
21022024-3
3 000,00 € Csemadok Jasov
20. Február 2024
Nájomná zmluva
645/3/A4
145,00 € Renáta Greizingerová Jasov
15. Február 2024
Listnatá vláknina
NO007542
0,00 € Slovwood Ružomberok a.s. Jasov
15. Február 2024
Drevina
2/2024
0,00 € KOSCSÁK TRANS WOOD KFT. Jasov
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
12022024
6 000,00 € Lukostrelecký klub JASOV, o.z. Jasov
13. Február 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi
UCO2023/OL2142
0,00 € Espik Group s.r.o. Jasov
12. Február 2024
Zmluva o dielo
09022024
70,00 € Edusteps Jasov
8. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01144
20,00 € Jarmila Šimonová Jasov
5. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01143
25,00 € Katarína Veselá Jasov
31. Január 2024
Nájomná zmluva
744/5B/5
158,45 € Edita Korineková Jasov
30. Január 2024
Nájomná zmluva
709-1
52,70 € Eugen Dzurik a Jolana Dzuriková Jasov
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
23012024
3 000,00 € Občianske združenie pre lepší život Rómov v Jasove Jasov
22. Január 2024
Nájomná zmluva
708-1
52,70 € Milan Horváth a Angelika Horváthová Jasov
19. Január 2024
ťažba dreva
1/2024
0,00 € Rudolf Ďurana Jasov
16. Január 2024
Dodatok č.19 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
19
0,00 € Obec Poproč /a obce Bukovec,Malá Ida, Rudník, Šemša/ Jasov
12. Január 2024
Nájomná zmluva
645-5
161,11 € Mária Jasaňová Jasov
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
08012024
3 000,00 € Občianske združenie Za krajší Jasov Jasov