Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2023
Zmluva o dielo č.21.12.2022
21.12.2022
Doplnená
1 746 643,20 € BLS com.s.r.o. Jasov
16. Január 2023
Kúpna zmluva zo dňa 13.01.2023
16012023
150,00 € Obec Rudník Jasov
13. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2022/01110
ZML.2022/01110
20,00 € Nora Kompušová Jasov
13. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2023/01111
ZML.2023/01111
25,00 € Katarína Veselá Jasov
13. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2023_01112
ZML.2023/01112
20,00 € Teodor Kaputa Jasov
13. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2023/01113
ZML.2023/01113
20,00 € Teodor Kaputa Jasov
12. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce zo dňa 12.01.2023
12012023
1 500,00 € Klub rekreačných športovcov v Jasove, o.z. Jasov
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce zo dňa 10.01.2023
11012023
12 500,00 € Telovýchovná jednota AC Jasov Jasov
10. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce zo dňa 10.01.2023
10012023
14 000,00 € Telovýchovná jednota TATRAN Jasov Jasov
9. Január 2023
Nájomná zmluva č. 709
709
52,70 € Eugen Dzurik a Jolana Dzuriková Jasov
27. December 2022
Zmluva o dielo č.15/2022
15/2022
Doplnená
117 698,23 € Intersystem EU s.r.o. Jasov
22. December 2022
Dohoda č. 22/41/054/897
22/41/054/897
63,27 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
22. December 2022
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu č. ZM-KO-OD-22-1185_SZ
ZM-KO-OD-22-1185_SZ
0,00 € KOSIT a.s. Jasov
21. December 2022
Nájomná zmluva č. 744/5B/1
744/5B/1
154,66 € Vladimír Juhár spolu s družkou Viera Lingyáková Jasov
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
16122022
240,00 € Mesto Košice Jasov
13. December 2022
Mandátna zmluva o poskytovaní bezpečnostno - technickej služby a služieb technika požiarnej ochrany
BOZP-OPP/2022/012
115,00 € Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Jasov
13. December 2022
Zmluva o grantovom účte
13122022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Jasov
8. December 2022
Zmluva č. 1558/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov / dotácie/ na záujmové vzdelávanie detí
1558/2022
15,00 € Obec Buzica, zriaďovateľ Centra voľného času pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Buzita - Buzica Jasov
2. December 2022
SPP - Zmluva o dodávke plynu
02122022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Jasov
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1506/2022
1506/2022
240,00 € Centrum voľného času - Szabadidőközpont ako súčasť Cirkevnej spojenej školy, štatutárny zástupca Mgr. István Nagy, riaditeľ CVČ Jasov