Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2023
ZMLUVAuzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zá
8092023
5 775 089,14 € GEOKONTAKT, s.r.o Košice Jasov
30. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP, názov projektu: "Sanácia nelegálnych skládok v obci Jasov"
DO2_SEP_IMRK2-2023-004675
5 204 965,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Jasov
24. Apríl 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP pre projekt Novostavba MŠ v obci Jasov
D03_SEP-IMRK2-2023-004575
1 898 143,91 € Úrad vlády Slovenskej republiky Jasov
17. Január 2023
Zmluva o dielo č.21.12.2022
21.12.2022
Doplnená
1 746 643,20 € BLS com.s.r.o. Jasov
7. November 2023
Zmluva o úvere
1168/CC/2023
1 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Jasov
17. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
17102023
288 750,00 € PO Progres s.r.o. Jasov
26. Júl 2022
Zmluva o dielo Riešenie havarijnej situácie v ZŠ - dotácia
25072022_3
175 320,00 € IPJ Obchodno Realizačná spol. s.r.o. Jasov
3. Jún 2022
Zmluva o dielo zo dňa 02.06.2022
02062022/2
132 960,00 € EURO GEO s.r.o. Jasov
27. December 2022
Zmluva o dielo č.15/2022
15/2022
Doplnená
117 698,23 € Intersystem EU s.r.o. Jasov
3. Máj 2023
Dodávateľské FA 3/2023
DF obec 3/2023
110 319,63 € Dodávateľské FA 3/2023 Jasov
18. Október 2023
Kúpna zmluva-Gastro zariadenie a vybavenie Novostavby MŠ
17102023-1
Doplnená
83 376,00 € Cortec s.r.o. Jasov
12. Október 2023
Kúpna zmluva-Interiérové vybavenie Novostavba MŠ
12102023
Doplnená
73 349,00 € Drevokom Slovakia s.r.o. Jasov
13. Júl 2022
Vypracovanie projektovej dokumentácie" Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v obci Jasov - zmena"
13072022
69 000,00 € ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby Jasov
21. Marec 2023
ťažba dreva
1/2023
59 350,00 € Rudolf Ďurana Jasov
19. Október 2023
Kúpna zmluva-kamerový systém a IKT novostavba Mš
17102023-2
Doplnená
57 779,63 € Salexcontrol s.r.o. Jasov
21. Marec 2023
pestovateľská činnosť 2023-2026
2/2023
51 794,00 € Pra-Les s.r.o. Jasov
3. August 2022
Kúpna zmluva zo dňa 03.08.2022
03082022
35 000,00 € Vlasta Mokrišová, rod. Demjanová Jasov
24. Január 2023
Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 02.08.2022
24012023
35 000,00 € Vlasta Mokrišová, rod. Demjanová Jasov
1. Jún 2023
Kúpna zmluva Hyundai
2023274
31 094,99 € 3H AUTO s.r.o. Jasov
10. Október 2023
Zmluva na realizáciu stavebných prác
27092023
30 644,52 € E.T.K, s.r.o. Jasov