Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2022
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu č. ZM-KO-OD-22-1185_SZ
ZM-KO-OD-22-1185_SZ
0,00 € KOSIT a.s. Jasov
21. December 2022
Nájomná zmluva č. 744/5B/1
744/5B/1
154,66 € Vladimír Juhár spolu s družkou Viera Lingyáková Jasov
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
16122022
240,00 € Mesto Košice Jasov
13. December 2022
Mandátna zmluva o poskytovaní bezpečnostno - technickej služby a služieb technika požiarnej ochrany
BOZP-OPP/2022/012
115,00 € Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Jasov
13. December 2022
Zmluva o grantovom účte
13122022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Jasov
8. December 2022
Zmluva č. 1558/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov / dotácie/ na záujmové vzdelávanie detí
1558/2022
15,00 € Obec Buzica, zriaďovateľ Centra voľného času pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Buzita - Buzica Jasov
2. December 2022
SPP - Zmluva o dodávke plynu
02122022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Jasov
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1506/2022
1506/2022
240,00 € Centrum voľného času - Szabadidőközpont ako súčasť Cirkevnej spojenej školy, štatutárny zástupca Mgr. István Nagy, riaditeľ CVČ Jasov
21. November 2022
Dodávka drevnej hmoty
10/2022
0,00 € FOREST - JM Jasov
21. November 2022
Dohoda číslo 22/41/054/718
22/41/054/718
21 820,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
15. November 2022
Dohoda č.22/41/012/34
22/41/012/34
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
14. November 2022
Zmluva o dielo zo dňa 14.11.2022
14112022
120,00 € Edusteps Jasov
14. November 2022
Nájomná zmluva č. 717
č. 717
52,70 € Milan Dzurik a Anna Dzuriková Jasov
10. November 2022
Darovacia zmluva č.p. KRHZ-KE-VO-424/2022 + protokol o odovzdaní a prevzatí, príloha č.2 k Darovacej zmluve č. KRHZ-KE-VO-424/2022
KRHZ-KE-VO-424/2022
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Jasov
10. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/01109
ZML. 2022/01109
20,00 € Helena Hudáková Jasov
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01108
80,00 € Tibor Jopek Jasov
28. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
28102022
3 000,00 € Únia žien Slovenska Krajská organizácia Košice Jasov
27. Október 2022
Dohoda č. 22/41/010/20
22/41/010/20
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
27. Október 2022
Dohoda č. 22/41/010/21
22/41/010/21
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
27. Október 2022
Kúpna zmluva zo dňa 27.10.2022
27102022
1 600,00 € Eva Körtvelyová - EVA Jasov