Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. August 2022
Kúpna zmluva zo dňa 03.08.2022
03082022
35 000,00 € Vlasta Mokrišová, rod. Demjanová Jasov
2. August 2022

Dodatok č.1 Ku zmluve o dielo
0,00 € ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby Jasov
27. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-662/2022, príloha č.1 Zoznam minimálnej technickej výbavy, príloha č. 2 Protokol o odovzdaní a prevzatí
KRHZ-KE_VO-662/2022
14 359,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Jasov
26. Júl 2022
Zmluva o dielo Riešenie havarijnej situácie v ZŠ - dotácia
25072022_3
175 320,00 € IPJ Obchodno Realizačná spol. s.r.o. Jasov
25. Júl 2022
Zmluva - Stavebný dozor Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom v ovci Jasov - časť stojiská - zberný dvor
25072022_1
16 350,00 € Kontrol STAV, s.r.o. Jasov
25. Júl 2022
Zmluva - Kontajnery na zber a separovanie odpadu Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom v ovci Jasov - časť stojiská.
25072022
4 536,00 € KATIS s.r.o. Jasov
26. Júl 2022
Zmluva - Externý manažér Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom v ovci Jasov - časť stojiská - zberný dvor
25072022_2
25 560,00 € Energia plus s.r.o. Jasov
13. Júl 2022
Vypracovanie projektovej dokumentácie" Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v obci Jasov - zmena"
13072022
69 000,00 € ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby Jasov
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce zo dňa 11.07.2022
11072022
1 500,00 € Rád Premonštrátov - Opátstvo Jasov Jasov
30. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb Ultima Ratio
29062022
9 000,00 € Ultima Ratio, s.r.o. Jasov
27. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01096
20,00 € Dezider Žiga Jasov
15. Jún 2022
Drevina Bk, Hb, Db
08/2022
0,00 € Píla Rúfus, s.r.o. Jasov
10. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
10062022
3 000,00 € Maďarský spoločenský a kultúrny zväz CSEMADOK Jasov
3. Jún 2022
Zmluva o dielo zo dňa 02.06.2022
02062022/2
132 960,00 € EURO GEO s.r.o. Jasov
3. Jún 2022
Zmluva o dielo , zo dňa 02.06.2022
02062022/1
6 960,00 € EURO GEO s.r.o. Jasov
1. Jún 2022
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice zo dňa 01.06.2022
01062022
100,00 € Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Jasov
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01093
20,00 € Adela Magyarová Jasov
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01092
20,00 € Adela Magyarová Jasov
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01094
20,00 € Adela Magyarová Jasov
26. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/01095
20,00 € Adela Magyarová Jasov