Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2022/01104
ZML. 2022/01104
20,00 € Martin Horváth Jasov
4. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2022/01105
ZML. 2022/01105
40,00 € PaedDr. Alžbeta Mačatová Jasov
5. September 2022
Zmluva o vykonaní auditu / zmluva/
05092022
3 180,00 € GemerAudit, spol.s.r.o. Jasov
30. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta - Kázsmérová
2022/01100
20,00 € Mgr. Andrea Kázsmérová Jasov
30. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta - Petronela Hoďová
ZML.2022/01101
20,00 € Petronela Hoďová Jasov
18. August 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu / zmluva zo dňa 17.08.2022
17082022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Jasov
18. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2022/01099
ZML. 2022/01099
20,00 € Magdaléna Schmotzerová Jasov
17. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/01097
20,00 € Ján Dzurik Jasov
8. August 2022
Dodávka drevnej hmoty
9/2022
0,00 € Vladimír Laslofi Jasov
3. August 2022
Kúpna zmluva zo dňa 03.08.2022
03082022
35 000,00 € Vlasta Mokrišová, rod. Demjanová Jasov
2. August 2022

Dodatok č.1 Ku zmluve o dielo
0,00 € ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby Jasov
27. Júl 2022
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-662/2022, príloha č.1 Zoznam minimálnej technickej výbavy, príloha č. 2 Protokol o odovzdaní a prevzatí
KRHZ-KE_VO-662/2022
14 359,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Jasov
26. Júl 2022
Zmluva o dielo Riešenie havarijnej situácie v ZŠ - dotácia
25072022_3
175 320,00 € IPJ Obchodno Realizačná spol. s.r.o. Jasov
25. Júl 2022
Zmluva - Stavebný dozor Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom v ovci Jasov - časť stojiská - zberný dvor
25072022_1
16 350,00 € Kontrol STAV, s.r.o. Jasov
25. Júl 2022
Zmluva - Kontajnery na zber a separovanie odpadu Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom v ovci Jasov - časť stojiská.
25072022
4 536,00 € KATIS s.r.o. Jasov
26. Júl 2022
Zmluva - Externý manažér Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom v ovci Jasov - časť stojiská - zberný dvor
25072022_2
25 560,00 € Energia plus s.r.o. Jasov
13. Júl 2022
Vypracovanie projektovej dokumentácie" Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v obci Jasov - zmena"
13072022
69 000,00 € ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby Jasov
12. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce zo dňa 11.07.2022
11072022
1 500,00 € Rád Premonštrátov - Opátstvo Jasov Jasov
30. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb Ultima Ratio
29062022
9 000,00 € Ultima Ratio, s.r.o. Jasov
27. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01096
20,00 € Dezider Žiga Jasov