Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2023
Dohoda o urovnaní
DU/23/05300/001
94,38 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Jasov
22. Február 2023
Dohoda o zániku poistnej zmluvy č.6558167990/0512023444 bez dodržania šesťtýždňovej výpovednej lehoty
6558167990/0512023444
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Jasov
16. Február 2023
dodávka dreva
NO005943
0,00 € Slovwood Ružomberok a.s. Jasov
16. Február 2023
dodávka dreva
01/2023
0,00 € FOREST - JM Jasov
10. Február 2023
Dodatok č.3 k Zmluve č. A/874/07/2007
3
120,00 € TOPSET Solutions, s.r.o. Jasov
8. Február 2023
Dodatok č.17 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
17
20 458,40 € Obec Poproč /a obce Bukovec,Malá Ida, Rudník, Šemša/ Jasov
7. Február 2023
Nájomná zmluva č.744/5B/6
711/5B/6
158,85 € Bc. Veronika Sivačková Jasov
7. Február 2023
Nájomná zmluva č.744/5B/6
744/5B/6
158,85 € Bc. Veronika Sivačková Jasov
7. Február 2023
Nájomná zmluva č.744/5A/4
744/5A/4
158,55 € Štefan Spisak a Andrea Spisak Jasov
6. Február 2023
Zmluva o grantovom účte
06022023-2
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Jasov
6. Február 2023
Zmluva o grantovom účte
06022023-1
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Jasov
3. Február 2023
Darovacia zmluva ZML-3-63/2021-230 - Protokol o odovzdaní a prevzatí tabletu/ tabletov v zmysle darovacej zmluvy ZML-3-63/2021-230
03022023
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Jasov
24. Január 2023
Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 02.08.2022
24012023
35 000,00 € Vlasta Mokrišová, rod. Demjanová Jasov
23. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2023/01114
ZML.2023/01114
20,00 € Helena Grosošová Jasov
23. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2023/01115
ZML.2023/01115
20,00 € Erika Hudáková Jasov
17. Január 2023
Zmluva o dielo č.21.12.2022
21.12.2022
Doplnená
1 746 643,20 € BLS com.s.r.o. Jasov
16. Január 2023
Kúpna zmluva zo dňa 13.01.2023
16012023
150,00 € Obec Rudník Jasov
13. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2022/01110
ZML.2022/01110
20,00 € Nora Kompušová Jasov
13. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2023/01111
ZML.2023/01111
25,00 € Katarína Veselá Jasov
13. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2023_01112
ZML.2023/01112
20,00 € Teodor Kaputa Jasov