Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2022
Príkazná zmluva č. VO/52/03/2022/PL uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 1.1. Obec Jasov - Príkazca 1.2. Regionálne združenie obcí Košice-okolie - Príkazník 1.3. Komunál - Servis, s.r.o. - Dodávateľ služby verejného obstarávania
VO/52/03/2022/PL
300,00 € Regionálne združenie obcí Košice-okolie Jasov
25. Október 2022
ťažba dreva na lesných pozemkoch, porast 6 v množstve 210m3
1/2022
5 796,00 € Rudolf Ďurana Jasov
25. Október 2022
Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
16.
14 716,20 € Obec Poproč /a obce Bukovec,Malá Ida, Rudník, Šemša/ Jasov
24. Október 2022
Kúpna zmluva zo dňa 14.10.2022
24102022
702,52 € Karolína Dzuriková Jasov
24. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2022/01106
ZML. 2022/01106
20,00 € Helena Hudáková Jasov
24. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2022/01107
ZML. 2022/01107
20,00 € Helena Hudáková Jasov
21. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.08.2019
1.
0,00 € ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby Jasov
21. Október 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 11.07.2022
2.
0,00 € ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby Jasov
14. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
14102022
0,00 € Ing. Marcel Benko Jasov
5. Október 2022
Darovacia zmluva
05102022
100,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Jasov
4. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2022/01104
ZML. 2022/01104
20,00 € Martin Horváth Jasov
4. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2022/01105
ZML. 2022/01105
40,00 € PaedDr. Alžbeta Mačatová Jasov
5. September 2022
Zmluva o vykonaní auditu / zmluva/
05092022
3 180,00 € GemerAudit, spol.s.r.o. Jasov
30. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta - Kázsmérová
2022/01100
20,00 € Mgr. Andrea Kázsmérová Jasov
30. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta - Petronela Hoďová
ZML.2022/01101
20,00 € Petronela Hoďová Jasov
18. August 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu / zmluva zo dňa 17.08.2022
17082022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Jasov
18. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2022/01099
ZML. 2022/01099
20,00 € Magdaléna Schmotzerová Jasov
17. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2022/01097
20,00 € Ján Dzurik Jasov
8. August 2022
Dodávka drevnej hmoty
9/2022
0,00 € Vladimír Laslofi Jasov
3. August 2022
Kúpna zmluva zo dňa 03.08.2022
03082022
35 000,00 € Vlasta Mokrišová, rod. Demjanová Jasov