Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2022
Nájomná zmluva
710
52,70 € Juraj Dzurik s manž. Katarína Dzuriková Jasov
18. Máj 2022
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie / maloodber/ zo dňa 18.05.2022
18052022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Jasov
17. Máj 2022
Nájomná zmluva
706
52,70 € Marta Horváthová, spolu s manž. Jasov
9. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
322 0657
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Jasov
9. Máj 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
22/41/054/228
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
6. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01091
25,00 € Veronika Dzuriková Jasov
3. Máj 2022
Zmluva o inzercii a reklame
03052022
80,00 € Združenie POBYS Jasov
29. Apríl 2022
Nájomná zmluva
713
52,70 € Július Žiga a Eva Žigová Jasov
29. Apríl 2022
Nájomná zmluva
645/5/B5
155,34 € Peter Balogh a Viera Baloghová Jasov
29. Apríl 2022
Nájomná zmluva
645/3/A3
162,01 € Veronika Starková Jasov
29. Apríl 2022
Nájomná zmluva
645/5/B9
156,05 € Patrícia Cestická a Norbert Cestický Jasov
26. Apríl 2022
Dodávka drevnej hmoty II. Q 2022
NO004571
0,00 € Slovwood Ružomberok a.s. Jasov
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva
č.709
52,70 € Eugen Dzurik a Jolana Dzuriková Jasov
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva
708
52,70 € Milan Horváth a Angelika Horváthová Jasov
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva
711
52,70 € Ivan Žiga, Margita Žigová Jasov
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva
715
52,70 € Rastislav Horváth a Jozefína Horváthová Jasov
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva
717
52,70 € Milan Dzurik a Anna Dzuriková Jasov
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva
714
52,70 € Ladislav Zsiga a Soňa Zsigová Jasov
23. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01088
20,00 € Kristína Bollóová Jasov
23. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01090
20,00 € Kristína Bollóová Jasov