Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Nájomná zmluva
713
52,70 € Július Žiga a Eva Žigová Jasov
29. Apríl 2022
Nájomná zmluva
645/5/B5
155,34 € Peter Balogh a Viera Baloghová Jasov
29. Apríl 2022
Nájomná zmluva
645/3/A3
162,01 € Veronika Starková Jasov
29. Apríl 2022
Nájomná zmluva
645/5/B9
156,05 € Patrícia Cestická a Norbert Cestický Jasov
26. Apríl 2022
Dodávka drevnej hmoty II. Q 2022
NO004571
0,00 € Slovwood Ružomberok a.s. Jasov
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva
č.709
52,70 € Eugen Dzurik a Jolana Dzuriková Jasov
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva
708
52,70 € Milan Horváth a Angelika Horváthová Jasov
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva
711
52,70 € Ivan Žiga, Margita Žigová Jasov
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva
715
52,70 € Rastislav Horváth a Jozefína Horváthová Jasov
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva
717
52,70 € Milan Dzurik a Anna Dzuriková Jasov
25. Apríl 2022
Nájomná zmluva
714
52,70 € Ladislav Zsiga a Soňa Zsigová Jasov
23. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01088
20,00 € Kristína Bollóová Jasov
23. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01090
20,00 € Kristína Bollóová Jasov
23. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01087
20,00 € Jaroslav Gajdoš Jasov
23. Apríl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01089
20,00 € Kristína Bollóová Jasov
20. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku na dopravné služby a nahrádza Zmluvu č.171/2004
30/22
60,00 € eurobus, a.s. Jasov
19. Apríl 2022
Dodávka drevnej hmoty
6/2022
0,00 € EKOMBAU, s.r.o Jasov
13. Apríl 2022
Dodávka Drevina Br, Bk, Db, Br
4/2022
0,00 € DULBOD Dezider Bodnár Jasov
13. Apríl 2022
Dodávka Drevina Db
5/2022 - doplnok
0,00 € Zemplén--Wood-Trans Kft Jasov
13. Apríl 2022
Dodávka Bk, Hb, Js, Lp
7/2022
0,00 € ŠOVO-TRANS Jasov