Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1506/2022
1506/2022
240,00 € Centrum voľného času - Szabadidőközpont ako súčasť Cirkevnej spojenej školy, štatutárny zástupca Mgr. István Nagy, riaditeľ CVČ Jasov
21. November 2022
Dodávka drevnej hmoty
10/2022
0,00 € FOREST - JM Jasov
21. November 2022
Dohoda číslo 22/41/054/718
22/41/054/718
21 820,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
15. November 2022
Dohoda č.22/41/012/34
22/41/012/34
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
14. November 2022
Zmluva o dielo zo dňa 14.11.2022
14112022
120,00 € Edusteps Jasov
14. November 2022
Nájomná zmluva č. 717
č. 717
52,70 € Milan Dzurik a Anna Dzuriková Jasov
10. November 2022
Darovacia zmluva č.p. KRHZ-KE-VO-424/2022 + protokol o odovzdaní a prevzatí, príloha č.2 k Darovacej zmluve č. KRHZ-KE-VO-424/2022
KRHZ-KE-VO-424/2022
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Jasov
10. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/01109
ZML. 2022/01109
20,00 € Helena Hudáková Jasov
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2022/01108
80,00 € Tibor Jopek Jasov
28. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
28102022
3 000,00 € Únia žien Slovenska Krajská organizácia Košice Jasov
27. Október 2022
Dohoda č. 22/41/010/20
22/41/010/20
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
27. Október 2022
Dohoda č. 22/41/010/21
22/41/010/21
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
27. Október 2022
Kúpna zmluva zo dňa 27.10.2022
27102022
1 600,00 € Eva Körtvelyová - EVA Jasov
26. Október 2022
Príkazná zmluva č. VO/52/03/2022/PL uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 1.1. Obec Jasov - Príkazca 1.2. Regionálne združenie obcí Košice-okolie - Príkazník 1.3. Komunál - Servis, s.r.o. - Dodávateľ služby verejného obstarávania
VO/52/03/2022/PL
300,00 € Regionálne združenie obcí Košice-okolie Jasov
25. Október 2022
ťažba dreva na lesných pozemkoch, porast 6 v množstve 210m3
1/2022
5 796,00 € Rudolf Ďurana Jasov
25. Október 2022
Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
16.
14 716,20 € Obec Poproč /a obce Bukovec,Malá Ida, Rudník, Šemša/ Jasov
24. Október 2022
Kúpna zmluva zo dňa 14.10.2022
24102022
702,52 € Karolína Dzuriková Jasov
24. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2022/01106
ZML. 2022/01106
20,00 € Helena Hudáková Jasov
24. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2022/01107
ZML. 2022/01107
20,00 € Helena Hudáková Jasov
21. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.08.2019
1.
0,00 € ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby Jasov