Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
17042023
2 000,00 € Maďarský spoločenský a kultúrny zväz CSEMADOK Jasov
12. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2023/01119
ZML. 2023/01119
20,00 € Marta Jackaninová Jasov
12. Apríl 2023
DOHODA číslo 23/41/054/476
23/41/054/476
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
12. Apríl 2023
Zmluva o vykonaní odbornej praxe
12042023
0,00 € Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická Jasov
5. Apríl 2023
mandátna zmluva
Dodatok 1
0,00 € Pra-Les s.r.o. Jasov
4. Apríl 2023
Kúpa motorového vozidla UAZ 2924
23-03003
30 480,00 € DEVELOPED IN RUSSIA, s.r.o. Jasov
31. Marec 2023
dodávka dreviny
9/2023
0,00 € KOSCSÁK TRANS WOOD KFT. Jasov
31. Marec 2023
dodávka dreviny
8/2023
0,00 € FERGE ORZO-VÉDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Jasov
23. Marec 2023
Dodávky dreviny 50m3
7/2023
0,00 € Marián Bednár Jasov
23. Marec 2023
dodávky dreviny 50m3
6/2023
0,00 € MIGI spol s.r.o. Jasov
23. Marec 2023
dodávky dreviny
5/2023
0,00 € Drevosklad JJJ, s.r.o. Jasov
23. Marec 2023
dodávky dreviny 200m3
4/2023
0,00 € EKOMBAU, s.r.o Jasov
23. Marec 2023
Dodávka dreviny 100m3
3/2023
0,00 € ŠOVO-TRANS Jasov
21. Marec 2023
ťažba dreva
1/2023
59 350,00 € Rudolf Ďurana Jasov
21. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2023_01117
20,00 € René Žiga Jasov
21. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01116
20,00 € Arpád Žiga Jasov
21. Marec 2023
pestovateľská činnosť 2023-2026
2/2023
51 794,00 € Pra-Les s.r.o. Jasov
14. Marec 2023
Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
5
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Jasov
14. Marec 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0287
0,00 € DEUS: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Jasov
13. Marec 2023
Nájomná zmluva
744/5A/3
148,85 € Mária Schwartzová Jasov