Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle §7 ods. 4 zákona č. 583/2024 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene o doplnení niektorých zákonov v spojení s §2 a násl. Všeobecne záväzného nariade
10082023
2 000,00 € Únia žien Slovenska Krajská organizácia Košice Jasov
1. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML. 2023/01132
ZML. 2023/01132
20,00 € Alexandra Žigová Jasov
31. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.ZML.2023/01131
ZML.2023/01131
40,00 € Petronela Kompušová Jasov
31. Júl 2023
Zmluva o grantovom účte
31072023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Jasov
26. Júl 2023
Nájomná zmluva č.709
Nájomná zmluva č.709
52,70 € Eugen Dzurik spolu s manž. Jolana Dzuriková Jasov
14. Júl 2023
Zmluva o grantovom účte
13072023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Jasov
14. Júl 2023
Kúpna zmluva zo dňa 10.07.2023
14072023
8 500,00 € 3H AUTO s.r.o. Jasov
11. Júl 2023
Kúpna zmluva
11072023
708,00 € Marcel Mázik, rod. Mázik Jasov
11. Júl 2023
Kúpna zmluva
11072023,
619,85 € Ján Hudák, rod. Hudák Jasov
11. Júl 2023
Kúpna zmluva
11072023,.
1 336,00 € Ingrida Dzuriková Jasov
11. Júl 2023
Kúpna zmluva
11072023.
90,00 € Július Žiga, rod. Žiga Jasov
10. Júl 2023
Zmluva o bežnom účte
07/07/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Jasov
10. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
10072023
2 500,00 € Telovýchovná jednota TATRAN Jasov Jasov
10. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
1072023
4 000,00 € Telovýchovná jednota AC Jasov Jasov
10. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
10072023.
2 000,00 € Občianske združenie pre lepší život Rómov v Jasove Jasov
10. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01130
16,60 € Stanislav Balog Jasov
10. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023_01127
20,00 € Bohuslava Čisárová Jasov
10. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01128
40,00 € Bohuslava Čisárová Jasov
10. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML. 2023/01129
120,00 € Bohuslava Čisárová Jasov
3. Júl 2023
DOHODA č. 23/41/054/1493
23/41/054/1493
4 928,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov