Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01146
20,00 € Dana Hužvarová Jasov
24. Apríl 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP pre projekt Novostavba MŠ v obci Jasov
D03_SEP-IMRK2-2023-004575
1 898 143,91 € Úrad vlády Slovenskej republiky Jasov
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva
744/5A/2
110,89 € Erika Kalinská Jasov
23. Apríl 2024
Nájomná zmluva
715/2024-1
52,70 € Rastislav Horváth a Jozefína Horváthová Jasov
19. Apríl 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409506256
1 223,36 € Generali Poisťovňa Jasov
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva
714/2024-1
52,70 € Ladislav ZSiga spolu s manž. Soňa Zsigová Jasov
17. Apríl 2024
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
2409495252
7 996,44 € Generali Poisťovňa Jasov
8. Apríl 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409481707
957,96 € Generali Poisťovňa Jasov
3. Apríl 2024
predaj dreviny
3/2024
0,00 € Zemplén--Wood-Trans Kft Jasov
26. Marec 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec.....
24/41/054/62
8 478,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Jasov
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
324 0669
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Jasov
21. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2024/01145
20,00 € Július Kočik Jasov
20. Marec 2024
Kúpna zmluva
20032024
720,00 € Herichová Irena Jasov
20. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
19032024
0,00 € Natur-Pack, a.s. Jasov
20. Marec 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd kanalizáciou
30-000170435PO2024
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Jasov
20. Marec 2024
Nájomná zmluva
645/5/B10
155,39 € Katarína Fülöpová Jasov
9. Marec 2024
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
06032024
30,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Jasov
9. Marec 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5100000153B/2024
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Jasov
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
16022024
3 000,00 € Únia žien Slovenska Krajská organizácia Košice Jasov
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí rezervovanej kapacity
101104723ZoMRK
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Jasov