Centrálny register zmlúv

Obec Jasov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
Nájomná zmluva
709-1
52,70 € Eugen Dzurik a Jolana Dzuriková Jasov
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
23012024
3 000,00 € Občianske združenie pre lepší život Rómov v Jasove Jasov
22. Január 2024
Nájomná zmluva
708-1
52,70 € Milan Horváth a Angelika Horváthová Jasov
19. Január 2024
ťažba dreva
1/2024
0,00 € Rudolf Ďurana Jasov
16. Január 2024
Dodatok č.19 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
19
0,00 € Obec Poproč /a obce Bukovec,Malá Ida, Rudník, Šemša/ Jasov
12. Január 2024
Nájomná zmluva
645-5
161,11 € Mária Jasaňová Jasov
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
08012024
3 000,00 € Občianske združenie Za krajší Jasov Jasov
9. Január 2024
Zmluva o užívaní elektrickej prípojky a odbere elektrickej energie
21122023
50,00 € Košický samosprávny kraj Jasov
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
15122023
420,00 € Mesto Košice Jasov
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
09012024 - 1
13 500,00 € TJ AC Jasov Jasov
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
09012024 - 2
14 000,00 € TJ Tatran Jasov Jasov
19. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
324264/P/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Jasov
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZML.2023/01142
20,00 € Alexandra Žigová Jasov
13. December 2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov
7122023
60,00 € Mesto Bardejov Jasov
12. December 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci
Dodatok č.2
700,00 € JUDr. Dušan Pavčík - advokát Jasov
7. December 2023
Nájomná zmluva
16102023
1,00 € JASFIT, o.z. Jasov
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
28112023
15,00 € Obec Buzica Jasov
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
27112023
1 500,00 € Obec Poproč Jasov
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
23112023
120,00 € základná škola s materskou školou Rozhanovce Jasov
29. November 2023
Nájomná zmluva
711/2023-2
52,70 € Ivan Žiga, Margita Žigová Jasov